Deň otvorených dverí / Open House

Prezentácia Katedry anglistiky a amerikanistiky: „Buduj si kariéru štúdiom angličtiny!“

študijné programy:

  • britské a americké štúdiá
  • anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
  • anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
  • anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
  • rodové štúdiá a kultúra

6. októbra 2017, 9:30

budova PLATÓN, Moyzesova 9; miestnosť AP1P2