Bc. a Mgr. programy (SK)

Britské a americké štúdiá


Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku

Anglický a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku

Anglický a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku

Rodové štúdiá (Bakalársky stupeň)