Mgr. Mariana Zeleňáková, PhD.

Contact

Address

Department of British and American Studies
Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Arts
Moyzesova 9, 040 01 Košice

Office Hours

Monday 10:30-12:00, Wednesday afternoon - by appointment

E-mail

mariana.zelenakova@gmail.com

Phone

+421915915499

Web

www.upjs.sk

Room Number

133

Osobné údaje

Dátum narodenia: 06. august 1985 Miesto narodenia: Vranov nad Topľou

Akademické tituly a hodnosti

2010 – absolvovanie magisterského štúdia v odbore Učiteľstvo akademických predmetov: anglický jazyk a literatúra – francúzsky jazyk a literatúra na FF Prešovskej univerzity v Prešove

Profesionálna kariéra

od septembra 2010 – denné doktorandské štúdium na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach, odbor Britské a americké štúdia

Štúdium v zahraničí

Université Paris Diderot – Paris 7

Štúdium

Terminol. podnikového hospodárstva a preklad Terminol. EU práva a preklad Odborný preklad EU textov Cudzí jazyk Komunikácia v anglickom jazyku Francúzsky jazyk pre filol. Jazykové zručnosti

Výskum

  • téma dizertačnej práce: Komparatívny pohľad na lingvistické aspekty prekladateľských riešení anglickej a francúzskej terminol. v obl. občianskeho práva

Projekty

Projekt Doktorand – dvojité diplomy

Spolupráca

Université Paris Diderot – Paris 7

Vybrané publikácie

Point de vue comparatif sur les aspects linguistiques des procédés de traduction dans les textes communautaires. Quelques remarques sur l´analyse en perspective anglo-francaise / M. Zeleňáková. – Rec. L.O. Belej, L.V. Rogač. In: Sučasni doslidžennja z inozemnoj filologiji : vypusk 9 : zbirnik naukovych prac. – Užgorod : Užgorodskij nacionaľnyj universitet, 2011. – ISBN 9789662303001. – S. 192–196. [ZELEŇÁKOVÁ, Mariana]

Iné

Záľuby

Calendar of Events

August '2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31