Career center

Workshop Day!

Neformálne vzdelávanie pre prekladateľov a tlmočníkov na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach

Získať v neformálnom rozhovore nové vedomosti o komplexnej téme je pre študentov vždy príjemný zážitok. Jean Vincent de Tullio, riaditeľ pre ľudské zdroje spoločnosti Lafarge Holcim, ukázal študentom prekladateľstva a tlmočníctva v kombinácii s francúzskym jazykom ako funguje nadnárodná spoločnosť. Jeho interaktívna prednáška mala úspech a bude pokračovať spoznávaním nadnárodnej spoločnosti priamo v jej Centre strategických služieb.
Veríme, že pomocou spoločných vzdelávacích projektov študenti takto získajú k svojmu akademickému vzdelaniu potrebné komplementárne poznanie.

Présentation informelle pour traducteurs et interprètes à la Faculté des Lettres de l´UPJŠ de Košice Acquérir de nouvelles connaissances sur un sujet complexe lors d´un entretien informel est une expérience très agréable pour les étudiants. Jean Vincent de Tullio, directeur des relations humaines de la société Lafarge Holcim a exposé aux étudiants en traduction et interprétation qui ont le français pour langue de travail comment fonctionne une multinationale. Sa présentation interactive a eu beaucoup de succès et sera prolongée par la découverte de cette société multinationale au sein de son Centre des services stratégiques. Nous sommes persuadés qu´à travers des projets communs de formation nos étudiants pourront enrichir leurs connaissances académiques par un savoir-faire complémentaire.

Build Your Dream: A Slovak-American Experience

Katedra anglistiky a amerikanistiky vás pozýva na prednášku Petra A. Dolinu, MBA, výkonného riaditeľa spoločnosti AffinityAnalytics,na tému: Build Your Dream: A Slovak-American Experience. Poďte s nami budovať úspešnú kariéru v rámci #careeractivities na BAS.

Link na udalosť: https://www.facebook.com/…57372072420/