Klub učiteľov anglického jazyka

Pozývame vás na stretnutie Klubu učiteľov 13. 12. 2018

http://klubucitelov.blogspot.sk/

Zoznam členov Klubu učiteľov anglického jazyka
Zoznam clenov

Január 2017 Pozvánka do Klubu učiteľov
POZVANKA

Vážené kolegyne angličtinárky,

vážení kolegovia angličtinári,

srdečne Vás pozývame na úvodné stretnutie Klubu učiteľov anglického jazyka na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Naše prvé stretnutie sa uskutoční 23. januára 2017 o 14:00 hod. v budove FF UPJŠ „Platón“ na Moyzesovej 9 v Košiciach, v miestnosti číslo AP1P2.

Bolo by pre nás veľkou cťou a potešením, ak by ste si našli čas a navštívili našu katedru. Chceme Vás oboznámiť s možnosťami, ktoré naša katedra, fakulta a univerzita ponúkajú pre spoluprácu s Vami a zároveň sa chceme dozvedieť priamo od Vás, v čom by sme Vám vedeli byť nápomocní.

Radi Vás privítame v príjemnom prostredí našej čerstvo zrekonštruovanej budovy „Platón“, do ktorej sme sa presťahovali iba nedávno, predstavíme Vám naše výučbové priestory, odborné učebne, laboratóriá a pri občerstvení sa s Vami podelíme o Vaše myšlienky, názory a nápady súvisiace s výučbou anglického jazyka, Vašim vzdelávaním a odborným rastom.

Našim základným cieľom je vytvoriť s Vami platformu pre Vás – učiteľov anglického jazyka kde spoločne vybudujeme efektívnu sieť pre spoluprácu, prípravu návrhov, projektov, a budeme sa tak spoločne podieľať na rozvoji výučby anglického jazyka v našom regióne.

Veríme, že s podporou našej katedry, fakulty a UPJŠ ako celku bude možné dosiahnuť Vaše odborné ciele ľahšie, a že výsledky našej budúcej spolupráce prispejú k Vašim úspechom vo Vašom profesionálnom živote.

Program stretnutia:

  1. Privítanie učiteľov anglického jazyka na KAA FF UPJŠ.
  2. Stručné predstavenie aktivít katedry a prehliadka priestorov katedry.
  3. Občerstvenie a brainstorming o možnostiach spolupráce.

Prosíme, aby ste nám svoju účasť potvrdili mailom na: julius.rozenfeld@upjs.sk do 19.1.2017.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

S úctou,

Doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. Mgr. Július Rozenfeld, PhD.

Vedúca katedry Vedúci Klubu učiteľov anglického jazyka