Professor Schuyler Foerster

Dňa 22.3.2017 sa na katedre anglistiky a amerikanistiky uskutočnila prednášky profesora Shuylera Foerstera na tému NATO and European Security.
Prednášku nám pomohla zorganizovať kultúrna sekcia amerického veľvyslanectva USA v Bratislave. Okrem študentov anglistiky a amerikanistiky a študentov katedry politológie sa prednášky zúčastnili aj Jason Khile (Public Affairs Officer, U.S. Embassy Bratislava), Sommers Pierce (Regional Public Engagement Specialist, U.S. Embassy Vienna), Paula Holotňáková a Natália Pindrochová (z kultúrnej sekcie U.S. Embassy) (Zuzana Buráková)