Emese Köteles

LinkedIn: https://www.linkedin.com/…teles-esade/

1. Aký študijný program ste vyštudovali?

AJEIE

2. Rok ukončenia štúdia:

2015

3. Aká je Vaša súčasná pracovná pozícia?

Junior Product Manager – L´ Oréal

4. Čo Vám dalo štúdium na katedre?

Štúdium na katedre mi umožnilo získať široké spektrum vedomostí nielen v oblasti lingvistiky, prekladateľstva a tlmočenia, ale aj v iných disciplínach ako ekonomika, právo alebo európske štúdia, ktoré mi potom slúžilo základom počas ďalšieho štúdia na zahraničnej univerzite a v praxi.

5. Čo by ste poradili súčasným študentom, aby sa lepšie uplatnili v praxi?

Súčasným študentom by som poradila, aby už počas štúdia začali rozmýšľať o budúcnosti a vedome sa pripravovali na svoj profesionálny život. Určite by som si nenechala ujsť možnosť štúdia v zahraničí a absolvovať stáž, buď v zahraničí alebo na Slovensku, aby pri výbere kariéry mali lepšiu predstavu a o tom, čo ich baví (alebo nebaví).

6.Čo by ste poradili vyučujúcim, aby zlepšili na výučbe a prispeli tak lepšej „prepojiteľnosti“ medzi teóriou a praxou?

Bolo by vhodnejšie aby sa učilo viac zážitkovo a interaktívne a aby študentom bolo umožnené napísať „praktickú“ záverečnú prácu, ako napríklad projekt pre nejakú firmu alebo inštitúciu (tzv. „in-company-project“)