Postmillennial Sensibility II

Medzinárodná konferencia na KAA FF UPJŠ

V dňoch 27.-29.6.2019 sa v budove Platón uskutočnila medzinárodná konferencia venujúca sa Postmileniárnej sensibilite v anglofónnych literatúrach, kultúrach a médiách, ktorú zorganizovala Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ. Vďaka pokračujúcej spolupráci s anglistickými pracoviskami v Európe a vo svete vo vedeckej aj pedagogickej oblasti, katedra privítala už druhú edíciu tohto medzinárodného podujatia so zastúpením takmer 50 pozvaných a prihlásených expertov z USA, Španielska, Ruska, Turecka, Albánska, Bieloruska, Lotyšska, Ukrajiny, Maďarska, Poľska, ČR a Slovenska. Konferencia okrem plenárnych prednášok a prihlásených príspevkov zahŕňala aj prezentácie doktorandov.
Okrem akademického programu katedra pre hostí – účastníkov konferencie a ich sprevádzajúce osoby pripravila bohatý spoločenský program, prechádzky historickým centrom Košíc s profesionálnym sprievodcom, spoločenský večer, návštevu koncertu Košickej štátnej filharmónie a výlety do širšieho okolia na pamiatky UNESCO.
Nahrávky plenárnych prednášok sú zverejnené na YouTube:

https://www.youtube.com/…I1Twll-MVm2g

https://youtu.be/gVsv3iKjVu0
https://youtu.be/J6R6XZ0n4aA
https://youtu.be/ZwaVO44woFg

International Conference at BAS Department FF UPJŠ

On 27–29 June 2019 the Department of British and American Studies FF UPJŠ organised an international conference Postmillennial Sensibility in Anglophone Literatures, Cultures and Media 2 in the Platon building. Thanks to intensive cooperation of the BAS Department in teaching and research with English studies departments in Europe and world the second edition of the conference was attended by almost 50 presenting experts – plenary speakers, participants and PhD students from the USA, Spain, Russia, Turkey, Albania, Belarus, Lithuania, Ukraine, Hungary, Poland, Czech Republic and Slovakia.

Together with academic content the organisers prepared for the conference participants and their accompanying persons – all guests of the BAS Department rich social programme – sightseeing tour of Košice historic centre with a professional guide, conference dinner, concert of the Košice State Philharmonic Orchestra, and trips to UNESCO sights near Košice.
Recordings of conference plenary lectures are published on YouTube:

https://www.youtube.com/…I1Twll-MVm2g

https://youtu.be/gVsv3iKjVu0
https://youtu.be/J6R6XZ0n4aA
https://youtu.be/ZwaVO44woFg