Olympiáda ľudských práv

Human Rights Olympiad at KAA

On Thursday February 6th, 2020 we had the pleasure to welcome high-school students participating in the regional round of the Human Rights Olympiad at the Department of British and American Studies. Nearly 40 students presented their knowledge of and interest in the issues related to human rights, and eight participants qualified for the national round of the competition. We wish the best of luck to all participants for their further studies and hope to see all human rights enthusiasts next year.

Mgr. Petra Filipová, PhD.Assistant lecturer at BAS FF UPJŠ

Olympiáda ľudských práv na KAaA

Vo štvrtok 6.2.2020 sme na pôde Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ znovu privítali študentov stredných škôl, ktorí sa úspešne prepracovali do Krajského kola Olympiády ľudských práv. Takmer 40 študentov preukázalo obdivuhodné vedomosti a nadšenie pre otázky týkajúce sa ľudských práv a ôsmi postúpili aj do celoslovenského kola. Všetkým účastníkom držíme palce do ďalšieho štúdia a veríme, že sa na tomto zaujímavom podujatí stretneme aj o rok. 

Mgr. Petra Filipová, PhD.odborná asistentka na KAaA FF UPJŠ
 

Krajské kolo Olympiády ľudských práv po prvý raz na pôde KAA FF UPJŠ.

Na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ sa vo štvrtok 7.2.2019 po prvý raz uskutočnilo Krajské kolo Olympiády ľudských práv. Takmer 50 účastníkov zo stredných škôl Košického kraja všetkým dokázalo, že mladí ľudia majú stále záujem o humanitné vedy a problémy súčasnej spoločnosti. Veríme, že podobných aktivít v spolupráci s Regionálnym centrom mládeže bude v budúcnosti viac a tešíme sa na ďalšiu takúto návštevu na pôde katedry.

Mgr. Petra Filipová, PhD.
KAA FF UPJŠ

Human Rights Olympiad for the first time at the BAS Department FF UPJŠ

On Thursday, the 7th of February 2019, the Department of British and American Studies FF UPJŠ hosted the regional round of the Human Rights Olympiad.
Almost 50 participants from secondary
schools of the Košice region proved that young people take interest in humanities as well as the current problems of our society. We believe that there will be more such activities in cooperation with the Regional Youth Centre in the near future, and we look forward to hosting similar events at our department.

Mgr. Petra Filipová, PhD. BAS FF UPJŠ