Olympiads at BAS

Krajské kolo Olympiády ľudských práv po prvý raz na pôde KAA FF UPJŠ.

Na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ sa vo štvrtok 7.2.2019 po prvý raz uskutočnilo Krajské kolo Olympiády ľudských práv. Takmer 50 účastníkov zo stredných škôl Košického kraja všetkým dokázalo, že mladí ľudia majú stále záujem o humanitné vedy a problémy súčasnej spoločnosti. Veríme, že podobných aktivít v spolupráci s Regionálnym centrom mládeže bude v budúcnosti viac a tešíme sa na ďalšiu takúto návštevu na pôde katedry.

Mgr. Petra Filipová, PhD.
KAA FF UPJŠ

Human Rights Olympiad for the first time at the BAS Department FF UPJŠ

On Thursday, the 7th of February 2019, the Department of British and American Studies FF UPJŠ hosted the regional round of the Human Rights Olympiad.
Almost 50 participants from secondary
schools of the Košice region proved that young people take interest in humanities as well as the current problems of our society. We believe that there will be more such activities in cooperation with the Regional Youth Centre in the near future, and we look forward to hosting similar events at our department.

Mgr. Petra Filipová, PhD. BAS FF UPJŠ