Matuš Draganovský

Mgr. Matúš Draganovský, SUVKO coaching, SUVKO, absolvent Anglický jazyk pre európske inštitúcie, 2014
 

1. Čo vám dalo štúdium na katedre BAS?

V prvom rade musím povedať, že štúdium na katedre mi dalo kvalitný odborný základ pre moje budúce podnikanie. A nevravím to ako cliché, nakoľko mi prax potvrdila, že je tomu skutočne tak. Taktiež som mal možnosť vybudovať mnohé priateľské a pracovné vzťahy, či už s jednotlivými vyučujúcimi alebo študentmi z iných odborov. Medziľudské vzťahy, ktoré trvajú až dodnes, za čo som vďačný.

2. Čo by ste poradili súčasným študentom, aby sa lepšie uplatnili v praxi?

Určite by som im poradil, aby to, čo dennodenne počúvajú v škole, čo najviac testovali v praxi. NEUSTÁLE!!!
Veľa sa pýtali a nebáli sa diskutovať a aktívne počúvať. Je nutné, aby si sami vyhľadávali stáže, pracovné pozície, ktoré im už počas štúdia môžu napomôcť získať ten správny smer. Jednoducho zistili, kde ich to v živote ťahá a čo chcú, resp. nechcú robiť.

3. Čo by ste poradili vyučujúcim, aby zlepšili na výučbe a prispeli tak lepšej „prepojiteľnosti“ medzi teóriou a praxou?

Moja rada je, aby čo najviac svoje prednášky a prezentácie preklápali do príkladov, ktorým čelili či už oni sami (ako lektori, tlmočníci, prekladatelia,…), alebo ich kolegovia, či ktokoľvek iný. Študenti by si tak vedeli jednoduchšie predstaviť teoretické vedomosti v reálnom svete. Aby sa nebáli byť kreatívni a vybočili z rokmi zaužívaných konvencií. Podľa môjho názoru, len vtedy študenti ich informácie naozaj „kúpia“.