Matuš Draganovský

https://www.linkedin.com/…BD-78a12192/

Mgr. Matúš Draganovský
Absolvent odboru Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku (2014)

Matúš pôsobí ako Learning Designer a tréner vo vzdelávacej spoločnosti SUVko Coaching v rámci firemného vzdelávania soft-skills (mäkkých zručností).
Zameriava sa na rozvoj ľudského potenciálu a silných stránok stredného a vyššieho manažmentu prostredníctvom dlhodobých vzdelávacích programov.
Užíva si networking a inšpiratívne podnety počas procesu. Na otázku čo mu dalo štúdium na katedre anglistiky a amerikanistiky odpovedá: V prvom rade musím povedať, že štúdium na katedre mi dalo kvalitný odborný základ pre moje budúce podnikanie. A nevravím to ako cliché, nakoľko mi prax potvrdila, že je tomu skutočne tak. Taktiež som mal možnosť vybudovať mnohé priateľské a pracovné vzťahy, či už s jednotlivými vyučujúcimi alebo študentmi z iných odborov. Medziľudské vzťahy, ktoré trvajú až dodnes, za čo som vďačný.". A čo by poradil súčasným študentom?: "Určite by som im poradil, aby to, čo dennodenne počúvajú v škole, čo najviac testovali v praxi. NEUSTÁLE!!! Veľa sa pýtali a nebáli sa diskutovať a aktívne počúvať. Je nutné, aby si sami vyhľadávali stáže, pracovné pozície, ktoré im už počas štúdia môžu napomôcť získať ten správny smer. Jednoducho zistili, kde ich to v živote ťahá a čo chcú, resp. nechcú robiť.