Michal Orosz

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/oroszmichal/

Mgr. Michal Orosz
Absolvent odboru Britské a americké štúdia (2012)

Michal Orosz je majiteľom a výkonným riaditeľom jazykového inštitútu Academy Language Institute v Košiciach. Svoje pracovné skúsenosti zbieral už počas štúdia na katedre anglistiky a amerikanistiky, keď pôsobil vo viacerých jazykových školách ako lektor. Na otázku čo mu dalo štúdium na katedre odpovedá: „Naučil som sa sústrediť sa na riešenie problémov, selektovať a kriticky nahliadať na informácie ako aj pracovať na svojom profesionálnom rozvoji. Taktiež som sa naučil pracovať pod tlakom a hlavne skĺbiť množstvo aktivít, keďže som počas celého štúdia pracoval v súkromnej sfére“. Michal spolupracuje so svojou alma mater aj po ukončení štúdia a to pri príprave rôznych projektov, čí vzájomných konzultáciách o učebných materiáloch. A čo by poradil súčasným študentom? "Poradil by som im, aby si vybrali oblasť, ktorá im je najbližšia a aby sa v nej zdokonalili a stali sa profesionálmi. Určite by si mali nájsť popri škole prácu alebo stáž, aby dokázali začať využívať vedomosti v praxi a aby získali nevyhnutné skúsenosti.