Michal Orosz


LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/oroszmichal/

1. Aký študijný program ste vyštudovali?

BAS

2. Rok ukončenia štúdia:

2012

3. Aká je Vaša súčasná pracovná pozícia?

Spolumajiteľ/Managing Director v Academy Language Institute, s. r. o.

4. Čo Vám dalo štúdium na katedre?

Naučil som sa sústrediť sa na riešenie problémov, selektovať a kriticky nahliadať na informácie ako aj pracovať na svojom profesionálnom rozvoji. Taktiež som sa naučil pracovať pod tlakom a hlavne skĺbiť množstvo aktivít, keďže som počas celého štúdia pracoval v súkromnej sfére.

5. Čo by ste poradili súčasným študentom, aby sa lepšie uplatnili v praxi?

Poradil by som im, aby si vybrali oblasť, ktorá im je najbližšia a aby sa v nej zdokonalili a stali sa profesionálmi. Určite by si mali nájsť popri škole prácu alebo stáž, aby dokázali začať využívať vedomosti v praxi a aby získali nevyhnutné skúsenosti.

6. Čo by ste poradili vyučujúcim, aby zlepšili na výučbe a prispeli tak lepšej „prepojiteľnosti“ medzi teóriou a praxou?

Hľadať možnosti spolupráce so súkromným sektorom a využívať potenciál študentov v spoločných projektoch, kde môžu študenti získavať praktické skúsenosti a zručnosti.