Učíme sa od najlepších!

Učíme sa od najlepších!

Na KAaA FF UPJŠ začíname s cyklom workshopov a prednášok s našimi úspešnými absolventmi. S Mgr. Andreou Petrovčinovou sa 24.3.2021 o 10:30 vo virtuálnom priestore MS Teams porozprávame o jej kariére v kreatívnom priemysle, o písaní a jej úspešnej knihe Neviditeľné príbehy (2020). Stretnutia sa zúčastnia aj učitelia a študenti Bilingválneho gymnázia Trebišovská v Košiciach.

Urob si kávičku a príď sa učiť od najlepších.

Moderuje: Mgr. Zuzana Buráková, PhD.
Produkcia: Ing. Marek Sekerák

Mgr. Zuzana Buráková, PhD.
Odborná asistentka KAaA FF UPJŠ

We learn from the best!

The BAS Department FF UPJŠ begins with a series of lectures and workshops with the BAS Alumni – graduates of the Department. The first event will take place on 24 March 2021, at 10.30 via MS Teams and Mgr. Andrea Petrovčinová will talk about her career in the creative industry, creative writing, and her successful book Invisible Stories (2020). This meeting will be attended by the students and teachers of the partner secondary grammar school – Bilingválne gymnázium Trebišovská Košice.

Make yourself a nice cup of coffee and come learn from the best.

Moderator: Mgr. Zuzana Buráková, PhD.
Production: Ing. Marek Sekerák

Mgr. Zuzana Buráková, PhD.
Assistant lecturer of BAS FF UPJŠ