Tlmočníctvo a prekladateľstvo

V odbore tlmočníctvo a prekladateľstvo ponúka naša katedra tri študijné programy.

Študovať môžete jeden jazyk (anglický), alebo dva jazyky (anglický a francúzsky alebo anglický a nemecký).

Prezentácie jednotlivých programov si môžete pozrieť na ich informačných plagátikoch: