Eva Danková

1. Aký študijný program ste vyštudovali?

BAS

2. Rok ukončenia štúdia:

2014

3. Aká je Vaša súčasná pracovná pozícia?

Momentálne pracujem ako učiteľ pre Jazykový inštitút na vojenskej akadémii.

4. Čo Vám dalo štúdium na katedre?

Ťažko slovami opísať, získala som vedomosti o jazyku UK a US a literatúre týchto dvoch krajín. Moja diplomová práca bola zameraná na teroristické útoky a myslím si, že aj táto znalosť mi pomohla získať prácu, ktorú robím.

5. Čo by ste poradili súčasným študentom, aby sa lepšie uplatnili v praxi?

Učiť sa a veľa čítať v anglickom jazyku a mať všeobecný prehľad.

6. Čo by ste poradili vyučujúcim, aby zlepšili na výučbe a prispeli tak lepšej „prepojiteľnosti“ medzi teóriou a praxou?

Vyučujúci robia svoju prácu perfektne, nemám pripomienky.