Our accomplishments

September 2016
Naša kolegyňa pani docentka Lívia Kortvelyessy, PhD., získala cenu rektora UPJŠ za nesmierny prínos v publikačnej činnosti. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu katedry nielen doma, ale aj vo svete.

July 2016
Naša študentka Zuzana Eperješiová získala cenu rektora. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu katedry
http://www.upjs.sk/…enu-rektora/