Our accomplishments

Odborný asistent KAA FF UPJŠ získal prestížne ročné štipendium v americkom programe Humphrey Fellowship.

Mgr. Július Rozenfeld, PhD., odborný asistent a zástupca vedúcej Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ, získal ročné štipendium v programe Hubert H. Humphrey Fellowship. Ide o program sponzorovaný Kongresom USA prostredníctvom Úradu vzdelávacích a kultúrnych záležitostí Ministerstva zahraničných vecí USA a od roku 1978 štipendistom a štipendistkám ponúka možnosť profesionálneho rastu v akademickom prostredí v rámci ročného pobytu na vybraných 13 amerických univerzitách, ktorými sú: American University, Washington College of Law, Arizona State University, Boston University, Cornell University, Emory University, Massachusetts Institute of Technology, Michigan State University, Pennsylvania State University, Syracuse University, University of California, Davis, University of Minnesota, Humphrey School of Public Affairs, Vanderbilt University a Virginia Commonwealth University.
Kandidáti a kandidátky sú vyberaní na základe výsledkov ich práce pre akademickú komunitu, ich vodcovských schopností a potenciálu použiť nadobudnuté vedomosti, schopnosti a skúsenosti pre prácu v domácom verejnom alebo súkromnom sektore. Ročne získa toto štipendium iba menej ako 200 kandidátov a kandidátiek z celého sveta, zo Slovenska vždy maximálne jeden.

Blahoželáme!
Viac programe: https://www.humphreyfellowship.org/about-program

Doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
Vedúca KAA FF UPJŠ

Assistant lecturer of the BAS Department of FF UPJŠ was awarded a prestigious Hubert H. Humphrey Fellowship
Dr. Július Rozenfeld, an assistant lecturer and deputy-head of the Department of British and American Studies FF UPJŠ, was awarded the one year scholarship in the prestigious Hubert H. Humphrey Fellowship Program.
The Humphrey Program's primary funding is provided by the U.S. Congress through the Bureau of Educational and Cultural Affairs of the U.S. Department of State and since 1978 it offers non-degree academic study and related professional experiences in the United States, at one of the following 13 universities: American University, Washington College of Law, Arizona State University, Boston University, Cornell University, Emory University, Massachusetts Institute of Technology, Michigan State University, Pennsylvania State University, Syracuse University, University of California, Davis, University of Minnesota, Humphrey School of Public Affairs, Vanderbilt University and Virginia Commonwealth University.
Humphrey Fellows are selected based on their potential for leadership and their commitment to public service in either the public or the private sector. The Program offers Fellows valuable opportunities for leadership development and professional engagement with Americans and their counterparts from many nations.
Approximately 200 Fellowships are awarded annually, only one per year from Slovakia.
Congratulations!
More about the program: https://www.humphreyfellowship.org/about-program

Assoc. Prof. Dr. Slávka Tomaščíková
Head of BAS FF UPJŠ

Náš študent Dominik na stáži v NRSR

Mal som možnosť zúčastniť sa dvojtýždňovej stáže v Národnej rade u pána poslanca Martina Klusa. Mal som možnosť vyskúšať si rôzne zaujímavé úlohy počas stáže, medzi nej patrili analýza kampane kandidáta na primátora, vlastná dôvodová správa na zákon, ktorý by som chcel zmeniť a napísanie reportu z Národneho konventu. Stáž hodnotím veľmi pozitívne a myslím si, že mi dala veľa nových skúseností, ktoré budem vedieť využiť do môjho budúceho života. Je veľmi zaujímavé pracovať v prostredí Národnej rady a mať možnosť ísť si pozrieť zasadanie osobne a takisto mať možnosť vidieť politikov naživo. Pán poslanec aj jeho asistent, s ktorým sme strávili väčšinu času v kancelárii, sú veľmi milí, priateľskí, ochotní pomôcť a vidno, že majú záujem naučiť stážistov niečo nové. Obaja sú veľmi zbehlí v politike no aj iných otázkach a je skvelé s nimi debatovať na rôzne témy. Vďaka tejto stáži som mal možnosť zúčastniť sa aj rôznych diskusii a Národného konventu. Určite by som túto stáž odporúčal každému, kto má záujem o politiku a dianie na Slovensku, alebo aj v EÚ, pretože takáto skúsenosť posunie človeka vpred v jeho živote.

Internship of a BAS student in the National Council of the SR
I had an amazing opportunity to be a part of an internship in the office of a member of the National Council Mr Martin Klus. I had to do a few interesting tasks during my internship which included campaign analysis of a candidate for a mayor, Explanatory report on a topic of my choosing and a report from the National Convention on the EU. I think the internship gave me a valuable experience for my future life and lot of positive impressions. It’s interesting to work in an environment of the National Council and have a chance to see a session live and also to see the top Slovak politicians in person. Mr Klus and his assistant, with whom we spent most of the time in the office, are kind, friendly, helpful and it is evident that they want to teach the interns something new. Both are experienced not just in politics but also in other fields of life and it’s great to debate with them about any topic and question we had in mind. Thanks to this internship I had an opportunity to be a part of various discussions and the National Convention on the EU. I would recommend this internship to anyone who is interested in the politics, Slovak and EU matters because an experience like this is invaluable for the future.

Bc. Dominik Bujňák, študent AJEIEm KAA FF UPJŠ

Zaujímavá stáž študentiek AJFJEIEm

V novembri 2017 sa počas štyroch dní dve študentky programu Anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku, Patrícia Lakatošová a Mária Gabriela Mačingová, mali možnosť zúčastniť školenia vo Francúzskej Aliancii v meste Lodž, ktoré sa konalo pod záštitou OIF – Organisation internationale de la francophonie.
Školenie bolo zamerané na zdokonalenie sa v technikách prekladateľských a tlmočníckych výkonov s cieľom zvýšiť ich kvalitu v tematickej oblasti životného prostredia. Súčasťou školenia bola i obsahová príprava simulovanej konferencie o životnom prostredí vo francúzskom jazyku a jej tlmočenie do jednotlivých rodných jazykov účastníkov.
Pod vedením odborného lektora OIF, pána Mgr. Romana Gajdoša, sa školenia zúčastnili študenti prekladateľstva a tlmočníctva ako aj aktívni prekladatelia a tlmočníci s praxou
z Maďarska a Poľska.

En novembre 2017, pendant quatre jours, les étudiantes du programme Langue anglaise et langue française pour les institutions européen et économie, Patrícia Lakatošová et Mária Gabriela Mačingová, avaient l´opportunité de participer à la formation organisée par l´Alliance française de Lodz, sous l´égide de l´OIF – Organisation internationale de la francophonie.
Le but de la formation était d´améliorer les compétences et les techniques de traduction et d´interprétation des participants dans le domaine de l´environnement. La recherche et la préparation thématiques liées à la simulation en français d´une conférence sur l´environnement faisait partie de la formation.
Les étudiants tout comme les traducteurs et interpréteurs expérimentés polonais et hongrois y cherchaient des solutions pour leur métier avec le soutien professionnel de M. Roman Gajdoš, l´expert de l´OIF.
Bc. Patrícia Lakatošová, 2AJFJEIEm, KAA FF UPJS

Vďaka finančnej podpore Filozofickej fakulty UPJŠ a EPSO ide náš Dominik do Bruselu

V rámci výberového procesu do študentského programu „EU Career Ambassador“ v roku 2018/2019 bolo nášmu študentovi ponúknuté jedno zo štyroch neplatených miest na októbrovom školení v Bruseli. Dominik Bujňák je momentálne v prvom ročníku magisterského štúdia na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Vďaka finančnej podpore svojej fakulty môže teraz náš študent využiť ponuku Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO) a navštíviť hlavné mesto EÚ. Dominik je vynikajúcim reprezentantom svojej katedry v diskusiách o EÚ a robí svojej katedre, fakulte a univerzite skvelé meno.
Mgr. Ester Demjanová, interná doktorandka KAA FF UPJŠ

Dominik on his way to Brussels thanks to the UPJŠ Faculty of Arts and EPSO
Our student Dominik is one of the lucky four to be offered a place at the special training course in Brussels in October 2018. The course is organized as a part of the EU Career Ambassador program. Dominik Bujňák is currently an MA student at the Department of British and American Studies, Faculty of Arts, Pavol Jozef Šafárik University in Košice. Funding from the Faculty makes the offer from EPSO (European Personnel Selection Office) a wonderful possibility for Dominik, whose extracurricular activities in the area of EU studies are more than exceptional.
Mgr. Ester Demjanová, PhD student of BAS FF UPJŠ

November 2017
Traja naši študenti prijatí rektorom: https://www.upjs.sk/…-16-11-2017/

Náš študent na podujatí Slovensko diskutuje o EÚ: https://www.upjs.sk/…-vizitka.pdf a jeho ďalší príspevok na túto tému: https://www.upjs.sk/…eport-BA.pdf

October 2017
UPJŠ v Košiciach má ďalších úspešných absolventov programu dvojitých diplomov. Čítajte viac v článku tu.

September 2016
Naša kolegyňa pani docentka Lívia Kortvelyessy, PhD., získala cenu rektora UPJŠ za nesmierny prínos v publikačnej činnosti. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu katedry nielen doma, ale aj vo svete.

July 2016
Naša študentka Zuzana Eperješiová získala cenu rektora. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu katedry
http://www.upjs.sk/…enu-rektora/