I Think for Myself

7 presentations at 3 different highschools in Košice
• 2 public presentations
• Over 1300 likes on facebook
• Reached more than 100 000 people
• 15 000 post engagements
• 5 media outlets wrote about us

To je len zlomok výsledku projektu I THINK FOR MYSELF, na ktorom pracovali študenti Katedry anglistiky a amerikanistiky v priebehu zimného semestra 2016.
Prečítajte si o ich fantastickej práci a nezabudnite ich im dať LIKE na facebooku.
Projekt je teraz podstúpený do medzinárodného kola, DRŽIME PALCE a za prezentáciu Katedry, fakulty a univerzity pod vedením Mgr. Lukáša Lukačína ďakujeme týmto študentom:

Karina Behinová
Lucia Dombrovská
Veronika Gacíková (najaktívnejšia členka tímu TH!NK)
Marieta Jarošová
Veronika Rédvaiová
Martin Samek
Zuzana Vaňugová
Peter Vincej
Tomáš Jevčík (jediný, ktorý sa ozval z Erasmu a prejavil záujem o projekt)

Taktiež by som rád pochválil Ladislava Kuskuliča a Zuzanu Novákovú (študenti 3AJEIEb), ktorí na projekte pracovali dobrovoľne a s vysokým nasadením

Projekt študentov KAaA

Pavol Jozef Šafárik University in Košice_P2P_Súťažné podklady

https://www.facebook.com/…nkformyself/?…