Naši študenti stážujú

Milí študenti,

rozšírili sme naše portfólio spolupráce s renomovanými firmami, kde môžete získať prax pre vašej budúce povolanie:

Prečítajte si o skúsenosti Štefánie Puzderovej, Krištíny Garčárovej, Dominiky Sekerákovej v spoločnosti Accenture
Exkurzia v Accenture

SUVKO
http://www.suvko.sk/

Zuzana Solejová vyhrala konkurz na stáž v SUVko coaching!

Prečítajte si o názoroch na našich študentov od ľudí z praxe
http://upjs.sk/…Coaching.pdf

AmCham
http://www.amcham.sk/home

Zuzana eperješiová a Patrícia Miháliková sa stali stážistkami Americkej obchodnej komory!

Lionbridge
http://www.lionbridge.com/

Martin Vranovský a Barbora Liptáková stážujú pre Lionbridge

http://upjs.sk/…onbridge.pdf

KAA v spolupráci so SUVko Coaching
ponúkajú pre študentov KAA jedinečnú možnosť absolvovať povinnú alebo dobrovoľnú stáž.
Prihlás sa, prejdi úspešne výberovým konaním a môžeš začať získavať pre svoju profesionálnu prax neoceniteľné zručnosti a skúsenosti.
Zašli motivačný list, v ktorom je potrebné reagovať na Komplexný profil uchádzača vo výzve do 15.6.2016 mailom na: zuzana.burakova@upjs.sk.
Vybraní uchádzači absolvujú pohovor do konca júna 2016.
Začiatok stáže bude dohodnutý individuálne s uchádzačmi, ktorí úspešne absolvujú výberové konanie. Profil uchadzaca

20. septembra 2016
sa na KAA uskutočnil prvý pracovný pohovor, v rámci
ktorého Bc. Zuzana Solejová Nováková získala miesto na stáž vo firme SUVKO
Coaching. Chceme aj touto cestou zablahoželať našej študentke, lebo
prítomní členovia katedry na pohovore mali možnosť stretnúť sa s veľmi
dobre pripravenou kandidátkou, ktorá vedela kultivovane a na vysokej
úrovni reagovať na náročné otázky v nezvyčajnej situácii, pôsobila veľmi
presvedčivo a cieľavedome a získala miesto zaslúžene. Pracovné
skúsenosti v odbore absolventa sú v dnešnej dobe kľúčové pre úspešné
budovanie si kariéry už počas štúdia na katedre a preto nás veľmi
potešil fakt, že medzi našimi študentmi sa nájdu aj takí, ktorí si
aktívne vyhľadávajú možnosti k získavaniu zručností, ktoré v školskej
lavici nie sú získateľné.

Blahoželáme a veríme, že Zuzana bude pre svojich kolegov študentov
príkladom, ktorý budú nasledovať