Trade Fairs and Presentations

East Innovation Conference in Košice

American Chamber of Commerce pozýva študentov na konferenciu East Innovation Conference v stredu 13.11. od 9:00 v priestoroch Tabačka Kulturfabrik. Viac info na https://amcham.sk/…ce-in-kosice
Zároveň sú študenti v tom istom dni pozvaní na predvolebnú debatu od 14:00 do 16:00 so zástupcami mnohých politických strán kandidujúcich v parlamentných voľbách 2020. Viac info na https://amcham.sk/…te-in-kosice

Modelový Európsky parlament

Výchovno-vzdelávacie projekty slovenských gymnázií v rámci Modelového Európskeho parlamentu vyvrcholili 27. septembra 2019 v celoslovenskom kole tohto podujatia, ktorého 6. ročník sa konal na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Viac informácií a fotografií z podujatia nájdete na stránkach FF UPJŠ.

Simulation du Parlement européen

La sixième édition a eu lieu le 27 septembre 2019 à la Faculté des Lettres de l’Université Pavol Jozef Šafárik de Košice.

Les projets éducatifs des lycées slovaques dans le cadre de la Simulation du Parlement Européen ont atteint leur point culminant le 27 septembre 2019 lors de la finale nationale de cet évènement, dont la sixième édition a eu lieu à la Faculté des lettres de l’Université Pavol Jozef Šafárik à Košice.

Ces derniers temps, on peut observer un engagement de plus en plus marqué de la part de la jeunesse dans les sujets politiques, sociaux et environnementaux. Au cours de cet évènement, les représentants de sept lycées ont démontré qu’ils savaient manier les faits et les informations et les présenter dans des propositions logiques, soutenues par des arguments. Ils ont également démontré leur capacité à écouter, à comprendre les opinions différentes et à arriver à une série de décisions prises en commun. Tout cela de façon ludique, avec empathie et sens de l’humour.

Le projet de la Simulation du Parlement européen est co-organisé annuellement par le Bureau d’informations du Parlement européen, par la filière européenne de l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po) à Dijon, par l’Institut universitaire franco-slovaque, par l’Institut français de Slovaquie et par l’Ambassade de France en Slovaquie. Le profil des organisateurs témoigne du fait que la simulation de la session du Parlement européen se déroule en français.

Les représentants de chacune des institutions nommées ci-dessus ont donné un discours aux étudiants, à leurs professeurs et aux invités ; le prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., recteur de l’université d’accueil, l’Université Pavel Jozef Šafárik à Košice, et la doyenne de la Faculté des lettres, la prof. PhDr. Oľga Orosová, Csc, sont également intervenus.

Nous citons un extrait du discours de l’ambassadeur de France en Slovaquie, S. E. Christophe Léonzi : « Cette liberté et ses opportunités qui vont sont offertes sont le fruit de plus de 30 ans de négociations et d’accords pour Erasmus et 20 ans pour le processus de Bologne, ciment de la construction d’un espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche. Voyez donc l’importance qu’il y a à disposer d’élus qui représentent vos valeurs, votre vision de l’Union européenne pour que d’autres grands projets inclusifs tels que ceux-ci voient le jour. »

PhDr. Mária Paľová, PhD.
maître de conférences, KAaA FF UPJŠ
présidente de l’Institut universitaire franco-slovaque

Photos: Ing. Tomáš Polák

Európsky deň jazykov 2018 v Košiciach

Priestory Tabačky Kulturfabrik na Gorkého ulici v Košiciach patrili 20. septembra 2018 populárnemu podujatiu Európskeho dňa jazykov, ktoré sa z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu oslavuje každoročne už od roku 2001. Cieľom tohto podujatia je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach mala na podujatí svoj prezentačný stánok tvorený zástupcami jednotlivých katedier a pracovísk Filozofickej fakulty so zameraním na jazyky. Zástupcovia našej Katedry anglistiky a amerikanistiky informovali záujemcov z početných radov žiakov základných a stredných škôl o možnostiach štúdia u nás. Žiaci si mohli taktiež vyskúšať krátke zábavné kvízy a získať cenné suveníry. Súčasťou celého podujatia bolo aj vyhlásenie víťazov súťaže o Najlepší cudzojazyčný komix a súťaže Prelož a zaspievaj. Celé podujatie sa nieslo v duchu príjemnej viacjazyčnej a multikultúrnej atmosféry, ktorá opäť naplnila zámer osláv Európskeho dňa jazykov.

Akutalita na FF UPJŠ: https://www.upjs.sk/…ta/EDJ-2018/

KAA opäť na veľtrhu ProEduco

V novembri 2017 sa KAA opäť zúčastnila veľtrhu ProEduco. Za našu katedru vystupovala naša doktorandka Zuzka Eperiešiová a denní študenti druhého ročníka Pavol Berinšter, Dorota Paulína Sárová a Samuel Vahovský. Záujemcom o štúdium sme prezradili, prečo sa angličtinu oplatí študovať, i prečo treba študovať tlmočenie. Všetkým patrí veľká vďaka za účasť a skvelú reprezentáciu katedry!