Trade Fairs and Presentations

Európsky deň jazykov 2018 v Košiciach

Priestory Tabačky Kulturfabrik na Gorkého ulici v Košiciach patrili 20. septembra 2018 populárnemu podujatiu Európskeho dňa jazykov, ktoré sa z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu oslavuje každoročne už od roku 2001. Cieľom tohto podujatia je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach mala na podujatí svoj prezentačný stánok tvorený zástupcami jednotlivých katedier a pracovísk Filozofickej fakulty so zameraním na jazyky. Zástupcovia našej Katedry anglistiky a amerikanistiky informovali záujemcov z početných radov žiakov základných a stredných škôl o možnostiach štúdia u nás. Žiaci si mohli taktiež vyskúšať krátke zábavné kvízy a získať cenné suveníry. Súčasťou celého podujatia bolo aj vyhlásenie víťazov súťaže o Najlepší cudzojazyčný komix a súťaže Prelož a zaspievaj. Celé podujatie sa nieslo v duchu príjemnej viacjazyčnej a multikultúrnej atmosféry, ktorá opäť naplnila zámer osláv Európskeho dňa jazykov.

Akutalita na FF UPJŠ: https://www.upjs.sk/…ta/EDJ-2018/

KAA opäť na veľtrhu ProEduco

V novembri 2017 sa KAA opäť zúčastnila veľtrhu ProEduco. Za našu katedru vystupovala naša doktorandka Zuzka Eperiešiová a denní študenti druhého ročníka Pavol Berinšter, Dorota Paulína Sárová a Samuel Vahovský. Záujemcom o štúdium sme prezradili, prečo sa angličtinu oplatí študovať, i prečo treba študovať tlmočenie. Všetkým patrí veľká vďaka za účasť a skvelú reprezentáciu katedry!