Workshops & lectures

Critical Thinking for Educated Mind – séria prednášok

Štátna vedecká knižnica a Americké centrum v Košiciach si pre vás pripravili edukačný program zameraný na rozvíjanie kritického myslenia pod názvom Critical Thinking for Educated Mind.

Pozývame Vás na úvodnú sériu štyroch workshopov, na ktorých sa oboznámite so základmi analýzy akademických zdrojov, zdokonalíte si akademické prezentačné zručnosti v anglickom jazyku a naučíte sa, ako byť uvedomelým divákom alebo čitateľom.

Workshopy budú prebiehať v angličtine pod vedením vyučujúcich z Katedry anglistiky a amerikanistiky Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Sú určené najmä pre študentky a študentov vysokých škôl, odborných pracovníkov v akademickej či vzdelávacej oblasti, učiteľov, knihovníkov, ale aj ďalších záujemcov. Budú prebiehať vždy v stredu o 16:00 – 17:30 online cez platformu Zoom, v nasledujúcich termínoch. Účasť na workshopoch je bezplatná.

12. 5. 2021 – How to improve your academic presentation skills in speaking and writing? (Dr. Slávka Tomaščíková)

19. 5. 2021 – Critical thinking in the analysis of political campaigns (Dr. Július Rozenfeld)

26. 5. 2021 – Critical thinking in text analysis (Dr. Zuzana Buráková)

2. 6. 2021 – How to become an engaged and critical viewer? (Dr. Martina Martausová)

V prípade záujmu prosím vyplňte registračný formulár a my Vám zašleme ďalšie inštrukcie.

V prípade otázok ma prosím neváhajte kontaktovať.
Martina Jesenská
koordinátorka

jesenska@svkk.sk
+421 918 245 864

Games in English Lessons

Dear students, we invite you to a webinar by Eva Mozešová from Oxford University Press Slovakia. The webinar will take place on 27th April 12:00–13:00 via MS Teams (see link below). During the webinar, we will talk about games and why they are a great way to attract students.

Link: http://bit.ly/GamInEngLes

Games in English Lessons

Milí študenti, milé študentky, pozývame vás na webinár od Evy MozešovejOxford University Press Slovakia. Webinár sa uskutoční 27. apríla 12:00–13:00 cez MS Teams (pozri link nižšie). Počas webinára sa budeme rozprávať o hrách a prečo sú skvelou cestou ako vzbudiť záujem v študentoch.

Link: http://bit.ly/GamInEngLes

Pozvaná prednáška Dr. Davida Livingstona – „Pete Seeger: Svedomie Ameriky a Ladička“ na KAA FF UPJŠ.

Dr. David Livingstone je odborným asistentom na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Jeho interaktívna prednáška sa sústredí na legendárneho folkového speváka a spoločenského aktivistu Peta Seegera.

Mgr. Zuzana Buráková, PhD.

Odborná asistentka KAA FF UPJŠ

Invited lecture of Dr. David Livingstone – „Pete Seeger: America's Conscience and Tuning Fork“ at BAS FF UPJŠ.

Dr. David Livingstone is an assistant professor at Palacký University in Olomouc, Faculty of Arts, Department of British and American Studies.
His interactive talk will focus on the legendary American folk singer and social activist Pete Seeger.

Mgr. Zuzana Buráková, PhD.

Assistant lecturer at BAS FF UPJŠ