Ivana Rusnáková


Mgr. Ivana Rusnáková

Absolventka odboru Britské a americké štúdiá (2019)

Ivana začala študovať na UPJŠ v roku 2013, kedy sa Košice hrdili titulom Európske hlavné mesto kultúry. Kultúrny a spoločenský život v meste ju zaujal natoľko, že sa popri škole aktívne zapájala do lokálneho diania. Ako performerka spolupracovala na projektoch kolektívu súčasného tanca Heeb.She a experimentálneho divadelného kolektívu Divadlo na Peróne. Dva roky pracovala pre festival Biela noc a v roku 2017 spoluzakladala VUNU Gallery, ktorá sa sústredí na prezentáciu mladého súčasného vizuálneho umenia. Štúdium na Katedre amerikanistiky a anglistiky dokončila v roku 2019 obhájením diplomovej práce zameranej na reflexiu Thatcherizmu v britskom divadle, v ktorej prepojila nadobudnuté poznatky z dejín literatúry a filmu s jej nadšením pre umenie a jeho interpretáciu. V súčasnosti pracuje v neziskovej organizácii Creative Industry Košice, kde koordinuje networkingové a umelecké aktivity v rámci projektu UNESCO- Kreatívne mestá a tvorí organizačný tím festivalu Art & Tech Days.

Ivana spätne hodnotí svoje štúdium ako veľmi prínosné vďaka komplexným poznatkom o anglickom jazyku, britskej a americkej kultúre a reáliách. Taktiež jej pomohlo prehĺbiť vnímanie ,,krásneho‘‘, ako napríklad umenia a kníh. Vďaka vysokým nárokom pedagógov a ambíciám budovať si profesijnú kariéru už počas štúdia sa naučila, čo znamená zodpovedný time-management a efektívne plánovanie. Súčasným študentom radí pracovať na sebe, zaujímať sa o okolie, mesto, v ktorom žijú a jednoducho byť aktívnym a vnímavým. Ako sama tvrdí: ,,Pedagógovia na katedre boli, a verím že aj stále budú veľkou oporou pre študentov v školských či mimoškolských aktivitách. Stačí si len vybrať.‘‘