Table Talks

Tretí úspešný Kariérny deň na KAA FF UPJŠ.

25. októbra 2017 budova Minervy už po tretí raz ožila diskusiami študentov s ich budúcimi zamestnávateľmi. Katedra anglistiky a amerikanistiky a Národné kariérne centrum v zastúpení Miroslava Koleníka a Igora Holéczyho pre jazykovo zdatných študentov FF UPJŠ zorganizovali stretnutie so zamestnávateľmi v dvoch formátoch – Table Talks a Coffee Time. Študenti končiacich ročníkov bakalárskeho a magisterského štúdia si mali možnosť overiť svoje komunikačné spôsobilosti a nájsť si stáž, brigágu či trvalú prácu alebo si vybrať tému svojej záverečnej práce v odbore v skupinových diskusiách Table Talks alebo počas individuálnych rozhovorov v Coffee Time u zaujímavých zamestnávateľov, ktorými tentoraz boli Amazon, Lionbridge Slovakia, s.r.o., Natek Slovakia, s.r.o., Affinity Analytics, Academia Plus, Decathlon Košice, Empire Košice, s.r.o., SAIA Košice, EURES Slovensko, ktorí prišli na stretnutie so svojimi konkrétnymi ponukami. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 100 študentov 3. ročníka bakalárskych študijných programov a 1. a 2. ročníka magisterských študijných programov Katedry anglistiky a amerikanistiky a
13 študentov Katedry sociálnej práce FF UPJŠ.

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ pravidelnými Kariérnymi dňami organizovanými s Národným kariérnym centrom zabezpečuje pre končiacich študentov kvalitné stáže, brigády v odbore, ale základným cieľom týchto podujatí je predovšetkým umožniť každému študentovi opustiť po ukončení štúdia svoju alma mater s podpísanou pracovnou zmluvou v odbore u zamestnávateľov v regióne, na Slovensku, či v zahraničí.

Za všetkých zúčastnených uvádzame citát z mailu študenta KAA FF UPJŠ:

…cítim potrebu zareagovať a poskytnúť Vám „feedback“ na Career Day zo dňa 25.10. Som rád, že katedra túto akciu organizuje a chcem vysoko pozitívne vyzdvihnúť formu „table talks“ diskusií. Myslím si, že práve vďaka tomu boli diskusie v príjemnej atmosfére a oveľa adresnejšie, ako by tomu bolo pri nejakých klasických prezentáciách. Veľmi sa mi to páčilo a dosť som sa dozvedel o pracovných príležitostiach…

Link na reflexiu podujatia v médiách:
https://www.kosiceonline.sk/…estnavatelov

Slávka Tomaščíková
Vedúca KAA FF UPJŠ

Profily firiem nájdete tu .

Firmy na Table Talk:

Amazon
Lionbridge
Empire
Decathlon KE
Affinityanalytics
Natek

Stanky

Amazon
Lugera
Empire
Academia Plus
SAIA
Natek