Erasmus

This site is for both, outgoing and incoming Erasmus students. You can find all the basic information about Erasmus study or traineeship mobilities, our partner universities, Erasmus coordinators, application procedures and courses available for incoming students.

Please look through this site before contacting the coordinators by email. There is a good chance that the answer to your question is already here.

NEW: Smernica k realizácii študentských mobilít na FF

NEW: Doplňujúce výberové konanie – Erasmus+ mobility 2019/2020

Milí študenti, ako ste určite postrehli, teraz máte opäť možnosť prihlásiť sa na Erasmus+ mobilitu štúdium alebo stáž na akademický rok 2019/2020.

ŠTÚDIUM
• Výzva sa týka mobilít, ktoré budú realizované v letnom semestri 2019/2020.
• Záujemcov prosíme, aby sa informovali o možných voľných miestach na mobility počas konzultačných hodín, ideálne do 30. 09. 2019.

STÁŽ
• Výzva sa týka mobilít, ktoré sa realizujú od 14. 10. 2019 do 30. 05. 2020
• Termíny odovzdávania prihlášok na IRO sú:

Stáže v ZS: 30. 09. 2019 – termín nástupu na stáž najskôr 14. 10. 2019
Stáže v LS: 31. 01. 2020 – termín nástupu na stáž najskôr 14. 10. 2019

INFORMÁCIE

Info o univerzitách, s ktorými máme uzavreté bilaterálne zmluvy a všeobecné info o celom výberovom konaní nájdete tu:

http://kaa.ff.upjs.sk/…universities
http://kaa.ff.upjs.sk/…instructions
http://kaa.ff.upjs.sk/…-traineeship

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok kontaktujte katedrovú koordinátorku Mgr. Dominiku Mohňanskú mailom na dominika.mohnanska@student.upjs.sk alebo osobne počas konzultačných hodín (noticeboard alebo www.kaa.ff.upjs.sk)

Pre vašu spokojnosť a rýchlu a efektívnu komunikáciu vás prosíme o včasné skontaktovanie sa s koordinátorkou a o rešpektovanie pokynov pri vypĺňaní Erasmus+ dokumentácie.