Erasmus

This site is for both outgoing and incoming Erasmus students. You can find all the basic information about Erasmus study or traineeship mobilities, our partner universities, Erasmus coordinators, application procedures and courses available for incoming students.

Please look through this site before contacting the coordinators by email. There is a good chance that the answer to your question is already here.

NEW: Smernica k realizácii študentských mobilít na FF

NEW: Výzva na Erasmus+ mobility na AR 2020/2021

Milí študenti, ponúkame vám do pozornosti možnosť prihlásiť sa na Erasmus+ mobilitu štúdium alebo stáž na akademický rok 2020/2021.

INFORMÁCIE

Info o univerzitách, s ktorými máme uzavreté bilaterálne zmluvy a všeobecné info o celom výberovom konaní nájdete tu:

http://kaa.ff.upjs.sk/…universities
http://kaa.ff.upjs.sk/…instructions
http://kaa.ff.upjs.sk/…-traineeship

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok kontaktujte katedrovú koordinátorku Mgr. Dominiku Tóth mailom na dominika.mohnanska@student.upjs.sk alebo osobne počas konzultačných hodín (noticeboard alebo www.kaa.ff.upjs.sk)

Pre vašu spokojnosť a rýchlu a efektívnu komunikáciu vás prosíme o včasné skontaktovanie sa s koordinátorkou a o rešpektovanie pokynov pri vypĺňaní Erasmus+ dokumentácie.