Martina Jesenská

Mgr. Martina Jesenská (Anglický jazyk a matematika, 2015)

Absolvovala som štúdium učiteľstva matematiky a anglického jazyka v roku 2015. Vo štvrtom ročníku som vycestovala na učiteľskú prax na strednej škole Giles Academy vo Veľkej Británii, kde som po skončení štúdia začala pracovať ako učiteľka matematiky. Bola to skvelá príležitosť uplatniť sa presne v mojom odbore a som vďačná, že vedenie katedry v tom čase podporilo mňa aj ďalšie študentky a umožnili nám túto zahraničnú prax.

Štúdium bolo pre mňa veľmi zaujímavé najmä širokým záberom, keďže sme sa zaoberali literatúrou, didaktikou angličtiny, rôznymi odbormi lingvistiky, ale aj históriou, umením a kultúrou, psychológiou a rôznymi spoločenskými témami v rámci predmetov. Študentom by som odporučila, aby preskúmali všetky možnosti a mimoškolské aktivity, ktoré im univerzita ponúka, aby určite vycestovali na Erasmus pobyt, alebo zahraničnú stáž a aby skúsili dobrovoľníctvo v ľubovoľnej oblasti.

Momentálne pracujem ako koordinátorka Amerického centra v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach, kde spolupracujeme s katedrou, napríklad v zabezpečovaní literatúry a ďalších zdrojov pre študentov a tiež pri rôznych spoločných podujatiach. Je veľmi príjemné byť v kontakte s bývalými učiteľmi a súčasnými študentmi a takto ďalej rozvíjať vzťahy a spoluprácu a byť súčasťou komunity