Prezentácie prác študentov

Naši študenti v InfoUsa: American Cinema – from classical Hollywood to contemporary independent cinema