Prezentácie prác študentov

Naši študenti prezentujú záverečné práce aj v roku 2019

Naši študenti v InfoUsa: American Cinema – from classical Hollywood to contemporary independent cinema