Olympiáda v anglickom jazyku

Olympiáda v anglickom jazyku na pôde KAA FF UPJŠ už po druhý raz

Priestory Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v stredu 14.2.2018 patrili účastníkom krajského kola olympiády v anglickom jazyku s takmer 90 súťažiacimi zo základných a stredných škôl Košického kraja. Olympiáda v anglickom jazyku (OAJ) je predmetová súťaž žiakov základných, stredných škôl a príslušných ročníkov šesťročných a osemročných gymnázií. V Slovenskej republike sa organizuje ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na týchto školách. Členovia katedry aj tento rok poskytli svoju odbornú garanciu ako predsedovia porôt jednotlivých kategórií a zároveň veľmi ocenili možnosť sledovať výkony študentov a žiakov na rôznych úrovniach a spolupracovať pri hodnotení s kolegom a kolegyňami zo stredných a základných škôl. Predsedníčkou krajského kola OAJ bola doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. a funkciu koordinátorky za KAA FF UPJŠ zastávala PhDr. Slávka Janigová, CSc. Jednotlivé kategórie na predsedníckych postoch zastupovali Mgr. Adriana Sabovíková, PhD., Mgr. Martina Martausová, PhD., Mgr. Karin Sabolíková, PhD., Mgr. Silvia Rosivalová Baučeková, PhD., Mgr. Petra Filipová, PhD., Mgr. Zuzana Solejová, Mgr. Zuzana Eperješiová, Mgr. Lýdia Desiatniková, Mgr. Lukáš Lukačín a Mgr. Vesna Kalafus Antoniová. Veľká vďaka za spoluorganizáciu patrí našim kolegom Mgr. Júliusovi Rozenfeldovi, PhD., Mgr. Ester Demjanovej, Mgr. Veronike Nogolovej a Mgr. Tomášovi Sňahničanovi. Olympiádu organizačne zastrešilo gymnázium Poštová pod vedením Mgr. Márie Valchovej a Mgr. Baffyovej. Slávnostné otvorenie olympiády prebehlo v Aule Kostlivého pod záštitou odbornej radkyne OÚ KE Mgr. Viktórie Rozsypalovej a predsedníčky odbornej poroty doc. Mgr. Slávky Tomaščíkovej, PhD. Motivačný príhovor pre všetkým súťažiacich predniesli lektori Mgr. Kurt Magsamen a Mgr. Chris Helton. Veľký obdiv patrí predovšetkým účastníkom samotnej súťaže, ktorí prekvapili skvelými zručnosťami v anglickom jazyku. Ďakujeme všetkým zúčastneným a držíme palce víťazom na celoštátnom kole.

Mgr. Lýdia Desiatniková, interná doktorandka KAA FF UPJŠ

Olympiáda v anglickom jazyku na pôde KAA FF UPJŠ

Priestory katedry anglistiky a amerikanistiky sa 15.2.2017 zaplnili účastníkmi krajského kola olympiády v anglickom jazyku s takmer 100 účastníkmi zo základných a stredných škôl Košického kraja. Olympiáda v anglickom jazyku (OAJ) je predmetová súťaž žiakov základných, stredných škôl a príslušných ročníkov šesťročných a osemročných gymnázií. V Slovenskej republike sa organizuje ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na týchto školách. Členovia KAaA tento rok poskytli svoju odbornú garanciu ako predsedovia porôt jednotlivých kategórií a zároveň veľmi ocenili možnosť sledovať výkony študentov a žiakov na rôznych úrovniach a spolupracovať pri hodnotení s kolegom a kolegyňami zo stredných a základných škôl. Jednotlivé kategórie zastupovali Mgr. Slávka Janigová, PhD., Mgr. Karin Sabolíková, PhD., Mgr. Adriana Sabovíková, PhD., Mgr. Július Rozenfeld PhD., Mgr. Renáta Timková, PhD., Mgr. Petra Filipová, Mgr. Silvia Baučeková, PhD a Mgr. Zuzana Buráková, PhD. Veľká vďaka za spoluorganizáciu patrí našim kolegom doktorandom, Mgr. Vesne Antoniovej, Mgr. Ester Demjanovej, Mgr. Lukášovi Lukačínovi, Mgr. Lýdii Borkovej, Mgr. Lýdii Desiatnikovej, Mgr. Tomášovi Sňahničanovi. Olympiádu organizačne zastrešilo gymnázium Poštová pod vedením Mgr. Márie Valchovej a Mgr. Baffyovej. Slávnostné otvorenie olympiády prebehlo v Aule Kostlivého pod záštitou odbornej radkyne Mgr. Viktórie Rozsypalovej a predsedníčky odbornej poroty doc.Mgr.Slávky Tomaščíkovej, PhD. Motivačný príhovor pre všetkým súťažiacich predniesol lektor Kurt Magsamen, MA. Veľký obdiv patrí predovšetkým účastníkom samotnej súťaže, ktorí prekvapili skvelými zručnosťami v anglickom jazyku. Ďakujeme všetkým zúčastneným a držíme palce víťazom na celoštátnom kole.