Our cooperations

Spolupráca KAA FF UPJŠ s univerzitami v Uzbekistane pokračuje v projekte Erasmus+

Vyučujúce Katedry anglistika a amerikanistiky FF UPJŠ Mgr. Renáta Timková, PhD. a Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. absolvovali v Uzbekistane svoje učiteľské mobility. Na prednáškach a seminároch pre študentov sa podelili o svoje skúsenosti z vyučovania ESP, medicínskej angličtiny a kultúrnych štúdií. Na workshopoch s učiteľmi diskutovali o efektivite a nových metódach vyučovania ESP a EMI a hovorili tiež o možnej projektovej spolupráci. Pokračujú tak v rozvíjaní spolupráce, ktorá na LF UPJŠ, na Ústave anatómie už okrem iného priniesla výsledky v podobe spoločnej publikácie s Bucharským štátnym medicínskym inštitútom – učebnice anatómie.

http://www.bsmi.uz/…i-tashrifi-3

http://www.bsmi.uz/…-studentov-3

https://adti.uz/…l-institute/?…

https://adti.uz/…e-continues/?…

The cooperation of BAS Department FF UPJŠ with Uzbek medical universities continues within Erasmus+ programme

Lecturers of the BAS Department FF UPJŠ, Mgr. Renáta Timková, PhD. and Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD., visited Uzbek Medical Universities within their Erasmus+ Teaching Mobilities.

They taught aspects of ESP, Medical English and Cultural Studies to the students and new methods of teaching ESP and EMI in the context of medical education to teachers of foreign languages. During the workshops and masterclasses they shared their experience in these fields as well as discussed the possible project cooperation.

The cooperation of UPJŠ and Uzbek Medical Institutes that already brought results in, among others, joint publication of a textbook for the students of anatomy by the UPJŠ Institute of Anatomy and the Faculty of Anatomy of the Buchara State Medical Institute were further broadened into the field of English language teaching and instruction.

http://www.bsmi.uz/…i-tashrifi-3

http://www.bsmi.uz/…-studentov-3

https://adti.uz/…l-institute/?…

https://adti.uz/…e-continues/?…

Pozývame vás na prednášku Aby vás ucho neklamalo

Konferencia SKA dopadla na výbornú, ďakujeme všetkým, ktorí priložili ruku k dielu

V dňoch 28. – 29. septembra 2018 sa na pôde našej katedry konala konferencia Slovenskej komory angličtinárov. Radi by sme sa poďakovali koordinátorkám Martine Martausovej a Zuzke Eperjesiovej, a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii konferencie, ktorú sme privítali na nasej pôde: Dominika Mohňanská, Zuzka Solejová, Lýdia Desiatniková, Eva Simková, Jana Trebuňová, Veronika Nogolová, technici Marek Sekerák a Tomáš Polák, a v neposlednom rade naši študenti dobrovoľníci: Jakub Klohna, Klára Jobková, Jozef Dorčák, Jerguš Brečka, Jakub Paľovčík, Michal Kocaj, Alexandra Ferencová, Patrícia Petická, Zuzana Krokosová, Lenka Liberdová, Radomila Bučkova, Katarína Tomková. Ďakujeme za skvelú prácu! Na konferenciu sme mali vynikajúcu spätnú väzbu a pre nás ako katedru to bola príležitosť spolupracovať s učiteľmi anglického jazyka z celého Slovenska a blízkeho zahraničia. Veríme, že vynikajúca spolupráca nebude ojedinelým úkazom a že v nej budeme stabilne pokračovať i po ďalšie roky.

Čítačky pre študentov a študentky KAA FF UPJŠ od Affinity Analytics Košice a prvá zverejnená prednáška v rámci kariérnych aktivít katedry a NAKAC.

Koncom zimného semestra v rámci kariérnych aktivít, ktoré KAA FF UPJŠ organizuje spolu s Národným kariérnym centrom, študentom a študentkám katedry prednášal pán Peter A. Dolina, výkonný riaditeľ firmy Affinity Analytics, s.r.o. Košice. Prednáška na tému Build Your Dream: A Slovak-American Experience, je zverejnená na https://youtu.be/n9dVoBBhAPw.
Po živej diskusii a vyplnení dotazníkov spätnej väzby sa na dvoch zúčastnených usmialo šťastie a so zaujímavej prednášky a živej diskusie si odniesli domov novučičké čítačky.
Firma Affinity Analytics, s.r.o. Košice je aktívnym partnerom KAA FF UPJŠ, pravidelne sa zúčastňuje jej kariérnych aktivít, stážujú v nej študenti katedry a vypísala s katedrou aj spoločnú tému na diplomovú prácu.
Slávka Tomaščíková

KAA FF UPJS nadviazala spolupracu s Ewha Womans University v Juznej Korei / BAS Department began cooperation with Ewha Womans University in South Korea.

16.11. – 20.11. 2017 sa doc. Mrg. Soňa Šnircová, PhD a Mgr. Július Rozenfeld, PhD zúčastnili pracovnej cesty do Seoulu, Južná Kórea. Počas pobytu doc. Šnircová a Dr. Rozenfeld prezentovali svoje vedecké príspevky na konferencii „Re-Locating the Local in an Age of Global Capital“, ktorú spoluorganizovali, len pre pozvaných účastníkov, Ewha Womans univerzita, Národná taiwanská univerzita a Univerzita Južná Karolína. Zástupcovia Katedry anglistiky a amerikanistiky boli pozvaní aj na sympózium „New Alliances in the Humanities“, ktorého cieľom bolo prerokovanie možností ďalšej spolupráce medzi katedrami podobného zamerania na Ewha Womans univerzite, Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, Národnej taiwanskej univerzite, Univerzite Južná Karolína, Fudan univerzite a Pekingskej univerzite. Na záver pobytu sa doc. Šnircová a Dr. Rozenfeld zúčastnili pracovného stretnutia, v rámci ktorého prerokovali konkrétne kroky vedúce k rozvoju spolupráce medzi Katedrou anglického jazyka a literatúry na Ewha Womans univerzite a Katedrou britských a amerických štúdií na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika.

Between the 16th and 20th of November 2017 Associate professor Soňa Šnircová and Dr. Július Rozenfeld made a working trip to Seoul, South Korea. They presented their scholarly papers at an international conference ‘Re-Locating the Local in an Age of Global Capital‘, co-organized, for invited speakers, by Ewha Womans University, National Taiwan University and University of South Carolina. Associate professor Soňa Šnircová and Dr. Július Rozenfeld were also invited to participate in the symposium ‘New Alliances in the Humanities’ attended by the representatives Ewha Womans University, National Taiwan University, University of South Carolina, Fudan University and Peking University. The symposium was aimed at sharing ideas about possible future cooperation of the departments with similar study programmes. At the end of their stay Associate professor Soňa Šnircová and Dr. Július Rozenfeld attended a meeting with the representatives of the Department of English language and literature at Ewha Womans University and discussed specific administrative strategies of future bilateral co-operation.
 

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ spolupracuje s ďalšou strednou školou

Jedným z dlhodobých zámerov Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ je podnecovať záujem o štúdium jazykov v regióne Košického a Prešovského kraja. Po interaktívnych prednáškach o boji proti extrémizme na stredných školách v Košiciach a okolí sa brány katedry počas maturitného týždňa otvorili pre Bilingválne gymnázium Park Mládeže v Košiciach, ktoré tento školský rok otvorilo svoju anglickú sekciu. Viac ako 150 gymnazistov tak malo možnosť získať nielen informácie o možnostiach štúdia a ďalšieho kariérneho uplatnenia priamo od vyučujúcich a doktorandov katedry, ale zároveň si vyskúšať prácu v tlmočníckych a jazykových laboratóriách, či dokonca si svoje jazykové schopnosti preveriť na cvičných prijímačkovým testoch. Exkurzia celého areálu Filozofickej fakulty UPJŠ prebehla 23. mája 2017 v sprievode doktorandov katedry. Po Kariérnom dni, Interview Day, stretnutí Klubu učiteľov anglického jazyka, stretnutí absolventov katedry v rámci Alumni Club a Krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku, išlo o ďalšie podujatie, ktorého cieľom bolo nadviazať spoluprácu so strednými školami a vzbudiť záujem o štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ.

Mgr. Zuzana Buráková, PhD. KAA FF UPJŠ