Our cooperations

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ spolupracuje s ďalšou strednou školou

Jedným z dlhodobých zámerov Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ je podnecovať záujem o štúdium jazykov v regióne Košického a Prešovského kraja. Po interaktívnych prednáškach o boji proti extrémizme na stredných školách v Košiciach a okolí sa brány katedry počas maturitného týždňa otvorili pre Bilingválne gymnázium Park Mládeže v Košiciach, ktoré tento školský rok otvorilo svoju anglickú sekciu. Viac ako 150 gymnazistov tak malo možnosť získať nielen informácie o možnostiach štúdia a ďalšieho kariérneho uplatnenia priamo od vyučujúcich a doktorandov katedry, ale zároveň si vyskúšať prácu v tlmočníckych a jazykových laboratóriách, či dokonca si svoje jazykové schopnosti preveriť na cvičných prijímačkovým testoch. Exkurzia celého areálu Filozofickej fakulty UPJŠ prebehla 23. mája 2017 v sprievode doktorandov katedry. Po Kariérnom dni, Interview Day, stretnutí Klubu učiteľov anglického jazyka, stretnutí absolventov katedry v rámci Alumni Club a Krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku, išlo o ďalšie podujatie, ktorého cieľom bolo nadviazať spoluprácu so strednými školami a vzbudiť záujem o štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ.

Mgr. Zuzana Buráková, PhD. KAA FF UPJŠ