Our cooperations

KAA FF UPJS nadviazala spolupracu s Ewha Womans University v Juznej Korei / BAS Department began cooperation with Ewha Womans University in South Korea.

16.11. – 20.11. 2017 sa doc. Mrg. Soňa Šnircová, PhD a Mgr. Július Rozenfeld, PhD zúčastnili pracovnej cesty do Seoulu, Južná Kórea. Počas pobytu doc. Šnircová a Dr. Rozenfeld prezentovali svoje vedecké príspevky na konferencii „Re-Locating the Local in an Age of Global Capital“, ktorú spoluorganizovali, len pre pozvaných účastníkov, Ewha Womans univerzita, Národná taiwanská univerzita a Univerzita Južná Karolína. Zástupcovia Katedry anglistiky a amerikanistiky boli pozvaní aj na sympózium „New Alliances in the Humanities“, ktorého cieľom bolo prerokovanie možností ďalšej spolupráce medzi katedrami podobného zamerania na Ewha Womans univerzite, Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, Národnej taiwanskej univerzite, Univerzite Južná Karolína, Fudan univerzite a Pekingskej univerzite. Na záver pobytu sa doc. Šnircová a Dr. Rozenfeld zúčastnili pracovného stretnutia, v rámci ktorého prerokovali konkrétne kroky vedúce k rozvoju spolupráce medzi Katedrou anglického jazyka a literatúry na Ewha Womans univerzite a Katedrou britských a amerických štúdií na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika.

Between the 16th and 20th of November 2017 Associate professor Soňa Šnircová and Dr. Július Rozenfeld made a working trip to Seoul, South Korea. They presented their scholarly papers at an international conference ‘Re-Locating the Local in an Age of Global Capital‘, co-organized, for invited speakers, by Ewha Womans University, National Taiwan University and University of South Carolina. Associate professor Soňa Šnircová and Dr. Július Rozenfeld were also invited to participate in the symposium ‘New Alliances in the Humanities’ attended by the representatives Ewha Womans University, National Taiwan University, University of South Carolina, Fudan University and Peking University. The symposium was aimed at sharing ideas about possible future cooperation of the departments with similar study programmes. At the end of their stay Associate professor Soňa Šnircová and Dr. Július Rozenfeld attended a meeting with the representatives of the Department of English language and literature at Ewha Womans University and discussed specific administrative strategies of future bilateral co-operation.
 

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ spolupracuje s ďalšou strednou školou

Jedným z dlhodobých zámerov Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ je podnecovať záujem o štúdium jazykov v regióne Košického a Prešovského kraja. Po interaktívnych prednáškach o boji proti extrémizme na stredných školách v Košiciach a okolí sa brány katedry počas maturitného týždňa otvorili pre Bilingválne gymnázium Park Mládeže v Košiciach, ktoré tento školský rok otvorilo svoju anglickú sekciu. Viac ako 150 gymnazistov tak malo možnosť získať nielen informácie o možnostiach štúdia a ďalšieho kariérneho uplatnenia priamo od vyučujúcich a doktorandov katedry, ale zároveň si vyskúšať prácu v tlmočníckych a jazykových laboratóriách, či dokonca si svoje jazykové schopnosti preveriť na cvičných prijímačkovým testoch. Exkurzia celého areálu Filozofickej fakulty UPJŠ prebehla 23. mája 2017 v sprievode doktorandov katedry. Po Kariérnom dni, Interview Day, stretnutí Klubu učiteľov anglického jazyka, stretnutí absolventov katedry v rámci Alumni Club a Krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku, išlo o ďalšie podujatie, ktorého cieľom bolo nadviazať spoluprácu so strednými školami a vzbudiť záujem o štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ.

Mgr. Zuzana Buráková, PhD. KAA FF UPJŠ