30 rokov od pádu komunizmu

S Martinom Bútorom a Zorou Bútorovou o ziskoch a stratách nadobudnutej slobody na KAA FF UPJŠ

Dňa 21. novembra 2019 poctili svojou návštevou Katedru anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ Dr. Zora Bútorová a doc. Martin Bútora z Inštitútu pre verejné otázky. Na podujatí spoluorganizovanom Veľvyslanectvom USA na Slovensku nám odprezentovali výsledky sociologického výskumu s názvom Tridsať rokov od pádu komunizmu a s pani Natáliou Pindrochovou z Veľvyslanectva Spojených štátov amerických v Bratislave diskutovali o ziskoch a stratách nadobudnutej slobody. Vďaka prednáške sme sa dozvedeli, že podľa výskumu sú novembrové udalosti považované za prelomové a väčšina obyvateľov Slovenska vníma vývoj za posledných 30 rokov pozitívne. Výsledky ukazujú, že za najpozitívnejšiu zmenu sa považuje možnosť vyjadrenia svojho názoru, náboženská sloboda a možnosť študovať, pracovať alebo cestovať do zahraničia. Hostia sa s nami podelili aj o svoje životné skúsenosti počas komunizmu a odpovedali aj na otázky našich zvedavých študentov.

Tešíme sa na ich ďalšiu návštevu na katedre.

Mgr. Dominika Mohňanská

doktorandka KAA FF UPJŠ