Tomáš Trn


LinkedIn: https://www.linkedin.com/…rn-71782197/

1. Aký študijný program ste vyštudovali?

BAS

2. Rok ukončenia štúdia:

2011

3. Aká je Vaša súčasná pracovná pozícia?

SAP konzultant

4. Čo Vám dalo štúdium na katedre?

Možnosť spoznať Luník 8 (v dobrom závidím dnešným študentom, ktorí spoznávajú Staré Mesto), zistiť že word formation je fun, získať na konferke podpis od R. Lieber a L. Bauera (kam sa hrabe Chomsky), že preklad je paráda a syntax je masaker, že literatúra nemusí byť nuda a tiež že bolo čosi ako Keeping up appearances a ako to vypoveda(lo) o britskej spoločnosti. A mnoho iného :).

5. Čo by ste poradili súčasným študentom, aby sa lepšie uplatnili v praxi?

• učiť sa druhý jazyk
• nadobúdať hard-skills aj mimo odboru
• vycestovať, ak sa dá, na Erasmus
• jednoducho rozširovať si obzory všetkými smermi

6.Čo by ste poradili vyučujúcim, aby zlepšili na výučbe a prispeli tak lepšej „prepojiteľnosti“ medzi teóriou a praxou?

• možnosť zúčastňovať sa workshopov s firmami
• zúčastňovať sa kvalitných konferencií
• byť inšpiratívny
• udržať si vášeň pre svoj odbor a vedieť a chcieť nadchnúť svoje publiku