Skills for Success

Predmet Zručnosti pre úspech – z univerzity do praxe na KAA FF UPJŠ už po tretí raz

Dňa 7. októbra 2019 sme úspešne odštartovali tretí semester povinne voliteľného predmetu mäkkých a tvrdých zručností „Zručnosti pre úspech – z univerzity do praxe,“ ktorého trénermi sú lektori firiem združených v BSCF Americkej obchodnej komory na Slovensku, a ktorého koordinátorkou je v tomto akademickom roku Dr. Viktória Susňáková z IBM Košice.
Na úvod zástupca Americkej obchodnej komory na Slovensku – riaditeľ jej košickej kancelárie a náš absolvent Mgr. Martin Mudrák a zástupca vedúcej katedry Mgr. Július Rozenfeld, PhD. odmenili minuloročných absolventov predmetu certifikátom. Tak ako v predošlých dvoch semestroch sa predmet teší z hojnej účasti nových študentov a študentiek, ktorí už úspešne zvládli svoj prvý tréning s trénerkami z LafargeHolcim a nedočkavo očakávajú tie ďalšie s trénermi z firiem Dell Slovensko, getCLIENTS, Deutsche Telekom, T-Systems Slovakia a IBM Slovensko.

Naše poďakovanie za túto jedinečnú možnosť opäť smeruje do BSCF AmCham a Dr. Petrovi Rusiňákovi.

Mgr. Eva Simková
doktorandka KAA FF UPJŠ

Skills for Success – from University to Workplace for the third time at the BAS FF UPJŠ

On 7 October 2019, we have successfully opened the third semester of the course of soft and hard skills „Skills for Success – from University to Workplace“ in cooperation with the trainers of the BSCF of the American Chamber of Commerce in Slovakia coordinated by Dr. Viktória Susňáková (IBM Košice).
At the beginning, the representative of the AmCham, the director of its Košice office and our Alumni Martin Mudrák, M.A. together with the Deputy-Head of the BAS Dr. Július Rozenfeld rewarded our graduates from the last year with certificates. The course enjoys an abundance of new students who have already successfully completed their first training with the trainers of LafargeHolcim and they are eagerly awaiting the next ones with the trainers from Dell Slovakia, getCLIENTS, Deutsche Telekom, T-Systems Slovakia and IBM Slovakia.

Our words of thanks for this unique opportunity go yet again to the BSCF AmCham and Dr. Peter Rusiňák.

Eva Simková, M.A.
PhD student of BAS FF UPJŠ

The second semester of Skills for Success – from the University to Workplace at the BAS FF UPJS

In the summer semester 2018/2019, our Department of British and American Studies in cooperation with the BSCF of the AmCham opened the second semester of the course „Skills for Success – from the University to Workplace.“

Skills for Success – 20 March 2019Skills for Success – 13 March 2019Skills for Success – 06 March 2019