Open House

DOD 2020 na KAA

Dňa 7. februára 2020 sa konal Deň otvorených dverí Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v priestoroch Filozofickej fakulty v budove Platón, kde sa prezentovala aj Katedra anglistiky a amerikanistiky.

Študenti a študentky, ktorí prejavili záujem o štúdium na našej katedre, si mohli nielen pozrieť priestory katedry, ale aj vyskúšať jej vybavenie. V úvodnej prezentácii katedra predstavila jednotlivé študijné programy, možnosti mobilít programu Erasmus+, testovacie centrum a svoje klubové a kariérne aktivity. Počas doobedia si študenti mali možnosť otestovať svoju angličtinu a francúzštinu a navštívili aj naše moderné tlmočnícke laboratórium, kde si mohli vyskúšať aj profesionálne tlmočnícke kabíny.

Dúfame, že sme vytvorili skvelý dojem na záujemcov o štúdium, ktorých bolo viac ako 100, a že s mnohými sa ešte uvidíme na ďalších DOD alebo v prvom ročníku o rok.

Mgr. Dominika Tóth

doktorandka KAA FF UPJŠ

2020 Open House at BAS

On February 7th, 2020 Pavol Jozef Šafárik University in Košice organised Open House on its premises. The Department of British and American Studies welcomed more than 100 students and their teachers and parents. The students had the opportunity to get information about the study programmes of the Department, the Erasmus+ programme mobilities, testing centre, club and career activities from the students and alumni of the Department, and they could test themselves in English and French, and try interpreters’ booths.

We believe the students enjoyed the time spent at our Department and we are looking forward to their future visits.

Dominika Mohňanská, M.A.

PhD student of BAS FF UPJŠ

DOD 2019 na KAA FF UPJŠ

Dňa 4. októbra 2019 sa konal Deň otvorených dverí Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v priestoroch Filozofickej fakulty v budove Platón, kde sa prezentovala aj Katedra anglistiky a amerikanistiky.

Študenti a študentky, ktorí prejavili záujem o štúdium na našej katedre, si mohli nielen pozrieť priestory katedry, ale aj vyskúšať jej vybavenie. V úvodnej prezentácii katedra predstavila jednotlivé študijné programy, možnosti mobilít programu Erasmus+, testovacie centrum a svoje klubové a kariérne aktivity. Záujemcovia mali priestor aj na otázky, na ktoré odpovedali absolventi katedry, jej súčasní doktorandi a študenti magisterských študiných programov. Počas doobedia si študenti mali možnosť otestovať svoju angličtinu a francúzštinu a navštívili aj naše moderné tlmočnícke laboratórium, kde si mohli vyskúšať aj profesionálne tlmočnícke kabíny.

Dúfame, že sme vytvorili skvelý dojem na záujemcov o štúdium, ktorých bolo takmer 80, a že s mnohými sa ešte uvidíme na ďalších DoD alebo v prvom ročníku o rok.

Mgr. Dominika Mohňanská

doktorandka KAA FF UPJŠ

Open House 2019 at BAS FF UPJŠ

On October 4th, 2019 Pavol Jozef Šafárik University in Košice organised Open House on its premises. The Department of British and American Studies welcomed almost 80 students and their teachers and parents. The students had the opportunity to get information about the study programmes of the Department, the Erasmus+ programme mobilities, testing centre, club and career activities from the students and alumni of the Department, and they could test themselves in English and French, and try interpreters’ booths.

We believe the students enjoyed the time spent at our Department and we are looking forward to their future visits during open house days in February and May 2020.

Dominika Mohňanská, M.A.

PhD student of BAS FF UPJŠ

Deň otvorených dverí KAaA FF UPJŠ 2019

Týždeň otvorených dverí pre gymnáziá na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ

Počas maturitného týždňa – 20. – 24. mája 2019 – privítala Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ takmer 500 študentov nematurujúcich ročníkov gymnázií v Košiciach v doprovode ich učiteľov, aby im predstavila svoje študijné programy, extrakurikulárne aktivity a priestory fakulty. Tohto už tradičného Týždňa otvorených dverí pre gymnáziá sa zúčastnili študenti a ich učitelia z Gymnázia Park mládeže 5, Košice, z Gymnázia Laca Novomeského v Košiciach a z Gymnázia Poštová 9, Košice.

Učitelia a doktorandi KAA predstavili študentom priestory a areál fakulty, študenti mali tiež možnosť otestovať si svoje jazykové zručnosti v anglickom a francúzskom jazyku a vyskúšať si tlmočenie v tlmočníckom laboratóriu. Veríme, že sa študentom naša katedra páčila a tešíme sa na ďalšiu návštevu.

Open House Week for Secondary Grammar Schools at the Department of British and American Studies FF UPJŠ

From the 20th to the 24th of May 2019, the Department of British and American Studies FF UPJŠ welcomed almost 500 students and their teachers from the Košice secondary grammar schools of Park mládeže 5, Laca Novomeského, and Poštová 9. The students were first offered a guided tour of campus which included showing the premises of the department and the faculty. The students had the opportunity to get information about the study programmes of the department, to test themselves in English and German, and to try interprets’ booths. We believe the students enjoyed the time spent at our department and we are looking forward to their future visits.

Pozývame vás na naše legendárne februárové DOD 2019

Naše februárové DOD-čka štandardne dopadnú vynikajúco a vždy sa na nich stretneme s celou kopou našich budúcich študentov. Tešíme sa na vás i v tomto akademickom roku, už 8. 2. 2019 o 9:00.

DOD 5. 10. 2018 dopadlo na výbornú

Máme za sebou úspešné DOD a radi by sme sa poďakovali našim skvelým dobrovoľníkom:

Tímea Krausová, Filip Šera, Alexandra Ferencová, Natália Janošová, Denisa Lesniaková, Iveta Špaldová, Vanda Szappanošová, Kristína Makoóvá, Marko Sabadko, Matúš Majerník, Jozef Dorčák, Michal Kocaj, Katarína Tomková, Marharyta Latysheva, Jakub Paľovčík, Marek Sabo, Radovan Matesz a Zuzana Vrátna.

Ďakujeme, boli ste skvelí. Aj vďaka Vám sme zvládli rekordný počet záujemcov o štúdium, ktorí odchádzali spokojní a informovaní.

DOD 5. 10. 2018

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ Vás, Vašich učiteľov a učiteľky cudzích jazykov a Vašich študentov a študentky pozýva na svoj Deň otvorených dverí, do priestorov katedry v budove Platon na Moyzesovej 9 v Košiciach, v piatok, 5.10.2018 od 9.30 do 12.00.
Pripravili sme pre Vás nasledovný program:

1, Vyskúšaj si tlmočenie v kabínkach alebo Prečo dnes tlmočník potrebuje aspoň dva cudzie jazyky.
2, Otestuj si svoju angličtinu, francúzštinu a nemčinu, porozprávaj sa s lektormi.
3, Čo navyše môžeš získať na Katedre anglistiky a amerikanistiky počas štúdia?
4, Buduj si kariéru štúdiom angličtiny spolu s francúzštinou a nemčinou!
5, Čo sú rodové štúdiá a prečo ich potrebujeme? Angličtina s latinčinou?
Dobrá kombinácia!

Budeme sa tešiť na Vašu účasť.

KAA FF UPJŠ

Vidíme sa na DOD 9. 2. 2018Prospective students are invited to get to know more about us during one of our open house events where they can connect with our current students and faculty members.

Next Open House

09. 02. 2018

Deň otvorených dverí UPJŠ – 6. november 2017

Dňa 6.10.2017 (piatok) sa ako je to každoročne zvykom, konal Deň otvorených dverí Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v priestoroch Filozofickej fakulty, kde sa prezentovali všetky katedry univerzity a taktiež aj Katedra anglistiky a amerikanistiky v priestoroch katedry v budove Platón na prvom poschodí v komplexe Filozofickej fakulty.
Študenti, ktorí prejavili záujem o štúdium na našej katedre, boli uvedení a oboznámení s možnosťami štúdia. V úvodnej prednáške Buduj si kariéru štúdiom angličtiny v miestnosti AP1P2 bola študentom predstavená katedra, možnosti štúdia, prezentácia študijných programov britské a americké štúdiá, anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku, anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku a rodové štúdia a kultúra. Napokon mali záujemcovia priestor na otázky.
Po tejto úvodnej prednáške ich študenti sprevádzali po priestoroch katedry, podali mnohé odpovede a rady. Záujemci mali možnosť dozvedieť sa informácie o prijímacom konaní nie len od vyučujúcich a z materiálov, ale aj študentov, ktorí prijímacie konanie zvládli. Takýto kontakt so študentmi záujemcom v mnohom padol vhod.
V priestoroch katedry mali záujemcovia možnosť vidieť jazykové a počítačové laboratórium, kde si mohli urobiť cvičný test, aby zistili ako na tom sú s angličtinou, ďalej aj vyučovacie miestnosti a celú budovu školy. V tlmočníckom laboratóriu počuli najdôležitejšie informácie pre záujemcov o programy tlmočníctva a prekladateľstva.
Okrem možnosti štúdia sa záujemcovia dozvedeli aj o možnosti dvojitých diplomov, o možnosti štúdia v zahraničí. Počuli taktiež rady a skúsenosti vyučujúcich a študentov, ktoré ich obohatili o mnohé výhody štúdia na tejto katedre a o tom, čo tu všetko môžu zažiť.
Dokopy 94 záujemcov mohlo okúsiť atmosféru Katedry anglistiky a amerikanistiky, kde sa im ponúklo mnoho vzácnych informácii. Dobrá organizácia a veselá a otvorená nálada našich vyučujúcich, doktorandov a študentov vytvorili skvelý dojem na záujemcov o štúdium a sme veľmi radi, že sme sa s nimi mohli stretnúť, spoznať a pevne dúfame, že s mnohými sa ešte uvidíme.

Katarína Mačejová
Študentka odboru SjBasb, 1.ročník Bc.

Past events

10th of February 2017
7th of October 2016
Thanks to everyone involved in the organization of this event!

12th of February 2016

PROGRAM DOD NA KATEDRE ANGLISTIKY

http://upjs.sk/…-na-ff-upjs/

9th of October 2015

13th of October 2014

Thanks to:
Alexandra Bikkyová, Mária Vasiľová, Zuzana Naďová, Kurt Magsamen,Matúš Hrubovčák, Viera Nováková, Ester Demjanová, Lukáš Lukačín, Renáta Gregová,Arvaiová Annamária, Bančanská Viktória, Blahová Adela, Gilganič Ľudovít, Janíková Andrea, Košíková Karolína, Kubík Peter, Majcher Juraj, Pastuchová Mária,
Rosenberg Jozef, Rybárová Katarína

Úspechy radi opakujeme

Akciu skoordinoval Mgr. Július Rozenfeld, Phd.

4th of October 2013
Šrobárová 2, at 10:00 (Historická Aula, budova rektorátu UPJŠ)

November 2012
Thanks to: Bibiana Valigurova, Lydia Jakabova, Juraj Cicatko, David Demko,Lucia Filcikova, Veronika Halasova, Patrik Prescak, Peter Sakalik, Timea Takacova, Dusan Talaba, Monika Zaborska, Michaela Kruparova

November 2010
Thanks to: Bibiana Valigurova, Julia Trlicova, Katarina Kiralova, Tomas Feterik, Vesna Antoniova

November 2009
Thanks to: Ivica Semjanova, Veronika Nemcova, Julia Kovacova, Gabriela Pavlikova, Erika Blazejova, Boris Gomolcak