Študijné programy

Študijné programy Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ:

Študijný odbor:

Filológia

Študijné programy:

Britské a americké štúdiá

Britské a americké štúdiá v kombinácii (medziodbor)

Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku