Stáž v Českej ženskej lobby

Česká ženská lobby hľadá stážist(k)u. V minulosti v tejto inštitúcii už stážovala študentka Univerzity Pavla Jozefa Šafárika.

Česká ženská lobby je sieť 30 proženských organizácií. Jej cieľom je hájiť práva žien v Českej republike. Hlavné ciele Českej ženskej lobby sú predovšetkým:

  • Medializácia a otváranie dôležitých verejných diskusií, definovanie nedostatkov spojených s otázkou rovných príležitostí žien a mužov
  • Spolupráce, sieťovanie a formulácie spoločných stanovísk českých rodových a ženských neziskových organizácií
  • Lobbovanie a presadzovanie záujmom dievčat a žien žijúcich v ČR

Náplňou práce stážistu/ky bude:

  • Zaistenie každodenného chodu kancelárie ČŽL
  • Spravovanie webové stránky organizácie a sociálnych médií
  • Podieľanie sa na príprave organizovaných akcií a rôznych aktivít
  • Príprava zápisov z konferencií a seminárov, podklad pre potreby kancelárie

Inzerát ku stáži aj s podrobnými informáciami nájdete tu: http://www.czlobby.cz/…zenske-lobby