Pokyny k záv. prácam a št. skúškam

Milí študenti končiacich ročníkov, pokyny k záverečným prácam a k štátnym skúškam na FF UPJŠ v akadeickom roku 2019/2020 nájdete na tomto linku.
Veľa šťastia všetkým!