Pokyny k záv. prácam a št. skúškam

Milí študenti končiacich ročníkov, pokyny k záverečným prácam a k štátnym skúškam na Filozofickej fakulte UPJŠ v ak. r. 2016/2017 nájdete na tomto linku: https://www.upjs.sk/…-2016-17.pdf

Veľa šťastia všetkým!