Internships and job positions

KAaA začala spoluprácu s Národným kariérnym centrom (http://narodnekariernecentrum.sk/), aby sme pre vás našli možnosť zamestnať sa už počas štúdia. Sledujte naše ponuky, ktoré NKC vyberá exkluzívne pre študentov katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ:

Support Analyst
Client Support
Procurement Agent

26.6.2016

Ponuka stáže AT/T text odkazu