Timea Strihova


Mgr. Timea Strihová
Absolventka programu Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku (2015).

Timea je príkladom nesmierne pracovitého človeka. Už počas štúdia na katedre sa zúčastnila výmenného programu na Université Sorbonne Paris Nord v Paríži a na Eötvös Loránd University v Budapešti. Po ukončení magisterského štúdia pokračovala v štúdiu medzinárodných vzťahov na Central European University. V súčasnosti pôsobí ako EU Policy & Research Consultant pre Edelman v Bruseli. Jej predchádzajúce pracovné skúsenosti sú z rôznych oblastí využívajúcej skúsenosti anglického jazyka a európskych inštitúcií. Timea pôsobila v Európskej komisii ako stážistka pre informačné a komunikačné oddelenie, ale aj ako asistentka pre predvolebný výskum v Bratislave. Svoje prekladateľské schopnosti využila ako produkčná asistentka v Londýne.