Thank you!

Poďakovanie šikovným tlmočníkom a tlmočníčkam

Ďakujeme našim skvelým študentom Bc. Kristíne Makóovej, Bc. Dominike Fónyiovej, Bc. Richardovi Breznayovi a Bc. Žanete Medveďovej za skvelú reprezentáciu katedry pri tlmočení pre Britskú obchodnú komoru na akcii Deň britskej kultúry a vzdelávania dňa 6.3.2019.

Naše doktorandky Mgr. Zuzana Eperješiová a Mgr. Zuzana Solejová, ako aj študentky Bc. Žaneta Medveďová a Bc. Kristína Makóová, tiež tlmočili na akcii Spoločne v EÚ: Slovensko-Holandská Perspektíva, ktorú usporiadal Rektorát UPJŠ dňa 14.3.2019. Ďakujeme!

Go local Košice a naši študenti

Dňa 13.10.2018 sa v Košiciach uskutočnilo podujatie „Go local Kosice, Môj pohľad na budúcnosť Európy“ Zorganizovala ho košická europoslankyňa Monika Smolková spolu s 5 ďalšími kolegami z EP z 5 rôznych členských štátov. Predmetom podujatia bola diskusia o prínose EÚ do života mladých ľudí.

S radosťou sme zistili, že medzi účastníkmi nechýbali naši študenti, tretiaci Marek Sabo a Samuel Váhovský. Svojej úlohy sa zhostili dokonale – aktívne sa zapojili do diskusie, čím veľmi pozitívne a dôstojne reprezentovali našu fakultu i katedru. Marek diskutoval o európskej regulácii internetového obsahu a Samo Váhovský o využití eurofondov na lokálnej úrovni. Príspevky prítomných zahraničných účastníkov natoľko zaujali, že po skončení podujatia boli obaja požiadaní o rozhovor v angličtine pre televízny informačný kanál Európskeho parlamentu.

Poďakovanie prof. Rateau zo Sorbony
študentom AJFJEI za vynikajúce tlmočenie na kolokviu Stredoeurópskej leibnizovskej spoločnosti 12. 6. 2017

Poďakovanie

KAaA ďakuje za pomoc a ochotu pri príprave Dňa otvorených dverí 10.2.2017 a zároveň aj podujatia Kam na vysokú 9.2.2017 týmto študentom a kolegom:

Veronika Gacíková
Zuzana Vaňugová
Antónia Anderková
Vanda Szappanošová
Marek Sabo
Jozef Rozenberg
Viktória Bančanská
Lucia Balintová
Natália Hudáková
Dominika Fonyiová
František Kaščák
Ivana Rusnaková
Ester Demjanová
Lýdia Desiatniková
Lýdia Borková
Lukáš Lukačín
Vesna Antoniová
Mária Zeleňáková

ĎAKUJEME za to, že nám pomáhate šíriť dobré meno Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ.

Vedenie KAaA ďakuje za pomoc a ochotu pri príprave Dňa otvorených dverí 7.10.2016 týmto študentom:
Barbora Lugošová
Viktória Bančanská
Romana Kachničová
Juraj Majcher
Katarína Martonová
Jozef Rosenberg
Stanislava Havrilová
Zuzana Nováková
Katarína Tomková
R.Michalčík
Zuzana Jánošová

Vďaka patrí aj všetkým doktorandom, zvlášť Lukášovi Lukačínovi, Petre Filipovej, Lýdii Borkovej, Lýdii Desiatnikovej a kolegom: Dr. Rozenfeldovi, Dr. Rosivalovej, Dr. Burákovej, Dr. Paľovej, Dr. Strömplovej a Dr. Zeleňákovej.

Boli ste skvelí!
ĎAKUJEME

Poďakovanie
Za pomoc pri príprave DOD, dňa 12.2.2016, ďakujem vedenie KAaA týmto študentom a doktorandom:
Viktória Bančanská
Ester Demjanová
Zuzana Eperješiová
Lucia Balintová
Lukáš Lukačín
Andrea Petrovčinová
Ivana Rusnakova
Slavomíra Smolková
Zuzana Vaňugová
Matúš Hrubovčák
Lýdia Borková
Vesna antoniová
Petra Filipová

Poďakovanie
Katedra anglistiky a amerikanistiky sa 25.11.2015 zúčastnila prípravy
a realizácie propagačného materiálu pre firmu DCore Systems.
Okrem všetkých zúčastnených, patrí osobitná vďaka

Mgr. Matúšovi Hrubovčákovi
Mgr. Pavlovi Hučkovi,
za francúzsky jazyk Martine Virágovej, Márii Reľovskej (v zálohe Ráchel
Galvánková)
za nemecký jazyk Terézii Smoleňovej a Natálii Hudákovej

vedúca katedry KAaA