Vanda Nutárová


LinkedIn: https://www.linkedin.com/…va-25524a75/

Mgr. Vanda Nutárová
Absolventka Britských a amerických štúdií (2013)

V súčasnosti pracuje ako „international officer“ na Brockenhurst College vo Veľkej Británii. Svoje pracovné skúsenosti pred zakotvením v zahraničí zbierala ako koordinátor jazykových programov. Počas štúdia na FF UPJŠ bola aktívnou dobrovoľníčkou pre ESN (Erasmus Student Network) a zúčastnila sa ako jedna z prvých študentiek výmenného programu na Univerzite na Baleárskych ostrovoch, kde sa zdokonalila v španielskom jazyku. Podľa jej slov jej k súčasnej zaujímavej práci pomohol práve program Erasmus, ktorý študentom vrele odporúča. Súčasným a budúcim študentom radí využívať výmenné programy a prax počas štúdia.