Vanda Nutárová

LinkedIn: https://www.linkedin.com/…va-25524a75/

1. Aký študijný program ste vyštudovali?

BAS

2. Rok ukončenia štúdia:

2013

3. Aká je Vaša súčasná pracovná pozícia?

International Officer – International Department at Brockenhurst College, Hampshire, UK

4. Čo Vám dalo štúdium na katedre?

Okrem štúdia toho, čo ma baví a zaujíma, príležitosť vycestovať prostredníctvom programu Erasmus (štúdium aj prax), čo mi umožnilo dostať sa k mojej bývalej práci a tiež k terajšiemu zamestnaniu.

5. Čo by ste poradili súčasným študentom, aby sa lepšie uplatnili v praxi?

Využívať čo najviac výmenné programy a prax počas štúdia a nebáť sa vyskúšať nové veci a miesta.

6.Čo by ste poradili vyučujúcim, aby zlepšili na výučbe a prispeli tak lepšej „prepojiteľnosti“ medzi teóriou a praxou?

Možno venovať sa viac tomu, čo je možné robiť po skončení nášho programu v rámci pracovného uplatnenia.