Kam na vysokú

Dňa 9. februára 2017 sa naša katedra úspešne prezentovala na prezentačnej výstave pomaturitného a celoživotného vzdelávania Kam na vysokú, ktorá je organizovaná v 6 krajských mestách Slovenska Národným kariérnym centrom. Medzi vystavovateľov patria slovenské a zahraničné vysoké školy a vzdelávacie inštitúcie. Je určená pre končiacich študentov stredných škôl a ich rodičov, ktorí majú možnosť zistiť si informácie potrebné pri správnom výbere vysokej školy. Zástupcovia našej katedry návštevníkom výstavy organizovanej v Dome techniky v Košiciach predstavili naše študijné odbory a informovali žiakov o možnostiach a podmienkach štúdia a uplatnenia sa v praxi. Veľmi zaujímavá bola prezentácia o projekte I Think For Myself (Myslím za seba), ktorý je študentským projektom zameraným na zvyšovanie mediálnej gramotnosti a podnecovanie kritického myslenia u stredoškolákov. Záujemcovia si taktiež mohli vyskúšať svoje znalosti o USA v krátkom kvíze a tiež sa otestovať, či sa hodia na kariéru tlmočníka. Diskusie za okrúhlym stolom ponúkli študentom príležitosť neformálnou formou získať informácie o možnostiach štúdia na našej katedre (Mgr. Lýdia Desiatniková).