Európsky deň jazykov

PAST EVENTS

18th September 2019
Európsky deň jazykov 2019 v Košiciach

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne už od roku 2001. Tento rok sa Európsky deň jazykov v Košiciach oslavoval na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v priestoroch Filozofickej fakulty. Žiakov a študentov čakal pestrý program, kvízy, hudobné vystúpenia, premietanie filmov a účastníci si mohli precvičiť a oprášiť svoje znalosti angličtiny, francúzštiny, nemčiny a rôznych iných jazykov v prezentačných stánkoch organizátorov. Do akcie sa aktívne zapojila aj naša katedra, napríklad kvízom o Londýne alebo o slovách z britskej a americkej angličtiny, a pre menšie deti naši šikovní študenti a doktorandi pripravili hru s názvami zvierat v angličtine. Tohtoročná účasť mnohých škôl nielen z Košíc, ale z celého kraja dokazuje, že o jazyky je stále väčší záujem medzi študentami všetkých vekových kategórií.

28th of September 2016
Európsky deň jazykov
KAaA_EDJ
Európsky deň jazykov 2016 v Košiciach
Aj tento rok sa v Košiciach pri Dolnej bráne na Hlavnej ulici a v kultúrno-vzdelávacom centre Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach dňa 28.9.2016 konalo podujatie Európsky deň jazykov, ktoré každoročne organizuje Generálne riaditeľstvo pre preklad Európskej komisie už od roku 2001. Podujatie Európsky deň jazykov má za cieľ informovať o rozmanitosti jazykov v Európe, podporiť kultúrnu a jazykovú rôznorodosť a takisto podporiť a motivovať ľudí v učení sa cudzích jazykov. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach mala v rámci podujatia svoj prezentačný stánok, ktorý bol tvorený zástupcami jednotlivých katedier a pracovísk Filozofickej fakulty so zameraním na jazyky – prítomní boli teda zástupcovia z Katedry anglistiky a amerikanistiky, Katedry germanistiky, Katedry romanistiky a klasickej filológie, Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie a z Centra jazykovej prípravy. V tomto stánku si žiaci základných a stredných škôl a prípadní ďalší záujemcovia mohli zasúťažiť formou hier, kvízov a dotazníkov v rôznych jazykoch.
Zastúpenie Katedry anglistiky a amerikanistiky bolo v stánku tohto roku početné. Pre tento deň sa rozhodlo venovať pár hodín svojej milej prítomnosti a komunikatívnosti niekoľko ochotných a príjemných študentiek – Mária Reľovská, Barbora Podstavková, Katarína Martonová, Miriam Szarvasová a doktorandky – Vesna Antoniová a Lýdia Borková, ktoré pohotovo reagovali už od samého začiatku a zabávali pri stolíku hemžiace sa mini-publikum stále iného zloženia. Mladší žiaci riešili jednoduché hlavolamy, pexeso, hádali mená známych osobností anglicky hovoriacich krajín, alebo názvy známych televíznych sitcomov. Starší žiaci mali za úlohu spájať anglické názvy „false friends“ s ich slovenskými ekvivalentami a takisto hrali hru zameranú na všeobecné vedomosti o Európe. Úspešní súťažiaci boli odmeňovaní malými darčekmi. Okrem súťaženia sa pri tomto stolíku mohli prípadní záujemcovia o štúdium jazykov informovať o možnostiach štúdia jazykov na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ. Úlohou tohto stolíka a celého stánku bolo takisto pozývanie na Deň otvorených dverí, ktorý Univerzita Pavla Jozefa Šafárika naplánovala na 7. október 2016.
Obom zúčastneným vekovým skupinám, žiakom základných aj stredných škôl, bol pri stánku Katedry anglistiky a amerikanistiky distribuovaný a hneď aj vyhodnocovaný kvíz zameraný na všeobecné vedomosti o anglicky hovoriacich krajinách, ktorý jednotne pre všetky jazyky vopred pripravilo Generálne riaditeľstvo pre preklad Európskej komisie. Za správne vyplnenie viacerých kvízov z rôznych jazykov boli súťažiaci odmeňovaní darčekmi. Súčasťou celého podujatia bolo aj vyhlásenie víťazov súťaže o Najlepší cudzojazyčný komix a súťaže Prelož a zaspievaj. Celé podujatie sa nieslo v duchu príjemnej viacjazyčnej atmosféry, ktorá plnohodnotne naplnila zámer osláv Európskeho dňa jazykov aj tohto roku.
http://www.upjs.sk/…den-jazykov/