Lectures by Professionals

Prednáška z praxe – tentoraz s poprednou firmou Lionbridge

V stredu, 24. apríla 2019, sme na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF opäť privítali vzácnych hostí, tentoraz z firmy Lionbridge, ktorí prišli našim študentom porozprávať zaujímavosti v rámci cyklu Prednášky z praxe. Prednáška sa tentokrát konala len pre vybranú menšiu skupinu študentov, pretože cieľom bolo, aby si študenti mohli skutočne všetko vyskúšať na vlastných počítačoch a spýtať sa na všetko, čo im napadne. Po krátkom úvode o firme Lionbridge, ktorá je už dlhoročne atraktívnym zamestnávateľom našich absolventov a partnerom katedry, podali hostia študentom informácie o možnostiach stáží počas štúdia a neskôr informovali o CAT nástroji, ktorý vo firme používajú. Napokon si študenti, ktorí vopred dostali prihlasovacie údaje na aktiváciu, mohli tento vynikajúci prekladateľský nástroj i sami vyskúšať v preklade. Opäť sme sa tešili vysokému záujmu študentov o skutočne praktické poznatky, ktoré majú neoceniteľnú hodnotu. Všetkým zúčastneným veľmi pekne ďakujeme, že sa nám takto darí prinášať na univerzitnú pôdu čo najviac praxe. Tešíme sa na každé ďalšie spoločné stretnutie.

Mgr. Ester Demjanová, PhD.

Prednáška z praxe: Hands-on session – Počítač: prekladateľov najvernejší spoločník

Prednáška z praxe: Na ceste k lokalizácii (prednáška spoločnosti Moravia)