Lectures by Professionals

Prednáška z praxe: Hands-on session – Počítač: prekladateľov najvernejší spoločník


Prednáška z praxe: Na ceste k lokalizácii (prednáška spoločnosti Moravia)