Deň otvorených dverí / Open House 06. 10. 2017

9:30, budova PLATÓN – Moyzesova 9; miestnosť AP1P2

Filozofická fakulta – Buduj si kariéru štúdiom angličtiny

Katedra anglistiky a amerikanistiky – prezentácia študijných programov britské a americké štúdiá, anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku, anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku, anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku, rodové štúdiá a kultúra

Back