Language testing

Na Katedre anglistiky a amerikanistiky môžete získať aj niekoľko jazykových certifikátov, potrebných napríklad pre prácu alebo ďalšie štúdium v zahraničí.

TOEFL iBT® – test všeobecnej úrovne angličtiny

TOEIC® – test obchodnej angličtiny pre kariéru v medzinárodných spoločnostiach

TFI™ – Test de francais international

WiDaF – Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft

Ďalšie informácie o testovaní získate tu.