Pravidlá pre online skúšanie 2020-21

V zimnom semestri 2020–21 všetky zápočty a skúšky, ktoré budú prebiehať online, podliehajú nasledovným pravidlám. Študenti sú povinní oboznámiť sa s týmito pravidlami a nasledovať ich.

All online exams in the winter semester 2020–21 will be held according to these rules. Students need to read and follow these rules.

Rules for online exams WS 2020–21 / Pravidlá pre zápočty a skúšky v ZS 2020–21