Mgr. Zuzana Buráková, PhD.

Contact

Address

Department of British and American Studies
Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Arts
Moyzesova 9, 040 01 Košice

Office Hours

Office Hours during Winter Term 2020 via MS Teams
Wednesdays: 15:00-15:45
Fridays 15:00-15:45

E-mail

zuzana.burakova@upjs.sk

Phone

055/234 71 93

Room Number

117

Research Interest

Jewish American literature, Trauma Studies, Cormac McCarthy

Conferences

2007 The 22nd Oxford Conference on the teaching of Literature, Oxford, Great Britain
2009 Summer School of Humor, Granada, Spain
2011 BEYOND TRAUMA: NARRATIVES OF (IM)POSSIBILITY IN CONTEMPORARY LITERATURES IN ENGLISH, Zaragoza, Spain
2011 Theories and Practices> http://conference.uaa.utb.cz/, Univerzita Tomáše Bati, Zlín, Česká Republika
2012 Intergenerační a transgenerační přenos traumatu v současné americké židovské próze (workshop), Ostravská Univerzita v Ostrave
2013, Trauma & Memory: the Holocaust in Contemporary Culture, Portsmouth University, Great Britain
2014 ESSE, UPJŠ Košice
2015 4th International Conference of English and American Studies, Opava, Czech Republic
2015 Rod v interdisciplinárnom diskurze, FF UPJŠ, Košice
2016 13th ESSE Conference, Galway, Ireland
2017 Postmillennial Sensibility in Anglophone Literatures, Cultures and Media, Košice, Slovakia
2019 Postmillennial Sensibility II, Košice, Slovakia
2021 SELICUP The Global and the local in Postmillennial Europe (online)

Member of

CSAAS (Czech and Slovak Association for American Studies)
SKASE
ESSE (The European Society for the Study of English)
Member Editorial Board of Ostrava Journal of Philology
Member of Advisory Board of Ostrava Journal of Philology
Member of Editorial Board of Silesian Studies in English
IVLP Alumni
Member of Academic Senate, Faculty of Arts, UPJŠ (2015–2019) (2019–2023)

Teaching Mobility

2014 Erasmus Teaching Mobility, University of the Baelaric Island, Palma de Mallorca
2015 Erasmus Teaching Mobility, University of Silesia, Opava, Czech Republic
2017 Erasmus Teaching Mobility, Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary
2017 Erasmus Teaching Mobility, University of Huelva, Huelva, Spain
2022 Erasmus Training Mobility, University of Valencia, Spain

Projects

2006 Transformácia prírodovedných štúdijných odborov a ich poskytovanie v anglickom jazyku v spolupráci s PF UPJŠ v Košiciach

2008 Projekt VEGA1/0041/08, Reflexia traumatickej skúsenosti vo vybraných dielach britskej a americkej povojnovej literatúry

2011–2013 Expert 26110230056, Výskum a vzdelávanie na UPJŠ – smerovanie k excelentným európskym univerzitám, člen tímu

2016–2018 Projekt VEGA 1/0336/16, Post-mileniárna senzibilita v anglofónnych literatúrach, kultúrach a médiách, člen tímu

2019–2022 Project VEGA 1/0447/20, Global and Local in postmillenial anglophone literatures, cultures and media, member of research team

Publications

http://www.crepc.sk/portal?…

Beyond Victimary Discourse?: Confronting the Victim and Perpetrator in Contemporary Anglophone Literature / Zuzana Buráková. – recenzované.
In: Postmillennial Trends in Anglophone Literatures, Cultures and Media. – Newcastle Upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2019. – ISBN 9781527527096. – S. 90–101.
[BURÁKOVÁ, Zuzana (100%) ]

Whose Trauma is it? A trauma-theoretical reading of The Book Thief by Marcus Zusak [elektronický zdroj] / Zuzana Buráková. – Popis urobený 29.5.2018.
In: Holocaust Studies : A Journal of Culture and History. – ISSN 1750–4902. – Vol. 24, 17 May (2018), s. 1–14, online. – Spôsob prístupu: https://www.tandfonline.com/…2018.1472874.
[BURÁKOVÁ, Zuzana (100%) ]

Súčasné trendy vo vysokoškolskom vzdelávaní / Zuzana Buráková, Július Rozenfeld, Slávka Tomaščíková ; recenzenti Lenka Alieva, Alexandra Brestovičová et al.
In: FORLANG. Cudzie jazyky v akademickom prostredí. – Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2017. – ISBN 978–80–553–2843–0. – S. 288–299.
[BURÁKOVÁ, Zuzana (50%) – ROZENFELD, Július (40%) – TOMAŠČÍKOVÁ, Slávka (10%) ]

Realities and Myths of War [elektronický zdroj] / Zuzana Buráková.
In: Americana : e-Journal of American Studies in Hungary. – ISSN 1787–4637. – Roč. 14, č. 1 (2018), s. 1–1, online.
Rec.: The Representation of War in Ninenteenth-Century American Novels / Pecina, Jozef. – Trnava : 2015. ISBN 9788081057311. – Spôsob prístupu: http://americanaejournal.hu/…no1/burakova.
[BURÁKOVÁ, Zuzana (100%) ]

Reflections of Trauma in Selected Works of Postwar American and British Literature / Stanislav Kolář, Zuzana Buráková, Katarína Šandorová. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2010. – 129p.

Double Trouble: Female Bildung in Jewish American Fiction – Anzia Yezierska´s Bread Givers / Zuzana Buráková. – recenzované.
In: Growing up a Woman: The Private/Public Divide in the Narratives of Female Development. – Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2015. – ISBN 9781443881111. – S. 145–158.

Gender diversity as a Reflection of Humanity. Gender Reading of Selected Short Stories by Isaac Bashevis Singer / Zuzana Buráková ; recenzenti Ľubica Babotová, Marta Součková.
In: Gender in Literature. Rod v literatúre. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. – ISBN 9788081520921. – S. 189–219.

https://aleph.upjs.sk/…SCDMN3-31248?…

Cooperation

2010 INFO USA, Štátna vedecká knižnica, Popularizačná prednáška pre verejnosť: Reflexia traumy v americkej literatúre

2012 Verejná knižnica Jána Bocatia, Popularizačné prednášky pre pracovníkov knižníc: Mapovanie súčasnej americkej literatúry

2013 INFO USA, Štátna vedecká knižnica, Popularizačná prednáška pre verejnosť: Contemporary American Fiction
http://infousa.sk/…zka-burakova

2013/14 Príprava rozhlasových relácií „Autor na Dnes“ pre RTVS (rádio Devín) (Gertude Stein, Raymond Carver, Raymond Chandler, Cormack McCarthy, Jack London)

2016 Súčasné trendy vo vysokoškolskom vzdelávaní, Prednáška o pobyte na amerických univerzitách, INFO USA a Štátna vedecká knižnica, Košice

2016 (Cultural)Translation in Education Practice, (spolu s Dr. Rozenfeldom) Prednáška a workshop pre účastníkov programu Erasmus+ 21st Century Europeans, Gymnázium Kráľovský Chlmec

2020 Promoting mental health of students – Aurora minigrant in cooperation with Palacky University and Rovira and Virgilii University in Tarragona

2021 Critical Thinking in Literary analysis (26th of May), Štátna vedecká knižnica v Košiciach, workshop

2021 Z Európy do Ameriky a späť, Americká židovská literatúra, patforma o súčasnom umení NERV,Humenné

2021 Invited lecture: Nomadism in Cormack McCarty´s fiction, Silesian University in Opava
https://www.slu.cz/…alost/15/486

Scholarships and Awards

IVLP (International Visitor Leadership Programme), Contemporary Trends in Higher Education, USA
The International Visitor Leadership Program (IVLP) is the U.S. Department of State’s premier professional exchange program. – See more at: http://eca.state.gov/ivlp#…

Courses

History of American Literature

Introduction to Literary Theory

Jewish American Literature

American Ethnic Literatures

Contemporary American Literature

Trauma Studies, Jewish American Studies, Humor Studies

upjs.academia.edu/ZuzanaBuráková

https://www.researchgate.net/…ana-Burakova

Calendar of Events

August '2022
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31