Assoc. Prof. Renáta Gregová, PhD.

Contact

Address

Department of British and American Studies
Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Arts
Moyzesova 9, 040 01 Košice

Office Hours

Thursday 10.30 - 11.30
                 12.30 - 13.00

E-mail

renata.gregova@upjs.sk

Room Number

123

Academic degrees

Doc. – 2015, Faculty of Arts UPJŠ in Košice, study branch 2.1.29 non-slavic languages and literatures

PhD. – 2005, Ľ. Štúr Institute of Linguistics Slovak Academy of Sciences in Bratislava, study branch 73–01–9 general linguistics, specialization phonetics and phonology

Mgr. – 1998, Faculty of Arts UPJŠ in Košice (from 1997 University of Prešov), study branch phonetics – English language and literature


Career

July 2015 – present, university teacher, associate professor, P. J. Šafárik University in Košice, Faculty of Arts, Department of British and American Studies

2006 – June 2015, university teacher, senior assistant lecturer, P. J. Šafárik University in Košice, Faculty of Arts, Department of British and American Studies

2003 – 2006, university teacher, senior assistant lecturer, University of Prešov in Prešov, Faculty of Arts, Department of British and American Studies

2002 – 2003, university teacher, assistant lecturer, University of Prešov in Prešov, Faculty of Arts, Department of Slovak Language and Literature

1999 – 2001, doctoral student, University of Prešov in Prešov, Faculty of Arts, Department of Slovak Language and Literature

2013 – 2015, 2015 – 2019, 2019 – 2023 member of the Academic Senate of Pavol Jozef Šafárik University in Košice

Courses taught

Phonetics and Phonology of the English Language, Comparative Phonetics and Phonology, Introduction to Linguistics, Linguistic Proseminar, Special Language Seminar, Gender and Language, Discourse and Semiotics, Slovak for Interpreters, Rhetoric

Lectures abroad

9 – 17 May 2008 – Erasmus Teaching Mobility: Universitdegli Studi dell'Aquila, L’Aquila (Italy)

11 – 18 October 2008 – Research visit: The University of Edinburgh, Edinburg (Great Britain)

19 – 26 September 2009 – Erasmus Teaching Mobility: Université Paris 13, Paris (France)

16 – 22 April 2012 – Erasmus Teaching Mobility: Universidad de Jaén, Jaén (Spain)

14 – 20 April 2013 – Erasmus Teaching Mobility: Swansea University, Swansea (Great Britain)

14 – 20 September 2013 – Erasmus Teaching Mobility: University of Turku, Turku (Finland)

10 – 13 December 2013, Bern (Switzerland)

20 – 27 September 2014 – Erasmus Teaching Mobility: University of the Baelaric Island, Palma de Mallorka (Spain)

Research interests

(comparative) phonetics, phonology and morphonology

Membership

member of SKASE – Slovak Association for the Study of English

member of ESSE – European Society for the Study of English

member of SLS – Slavic Linguistics Society

member of SJS -– Slovenská jazykovedná spoločnosť

Projects

the head of the research project:
VEGA č. 1/0273/16 Komparatívny výskum dištinktívnych príznakov foném v slovenčine, v angličtine a v nemčine, r. 2016 – 2018.

co-solver of the research projects:

KEGA 153/2001 Zvukovo-intonačné, štylisticko-pragmalingvistické, literárnoestetické a sociálnokultúrne dimenzie fungovania textu v médiách, r. 2001–2003.

Interpretácia textov elektronických masových médií (Stručný terminologický slovník), Grant HESP číslo 2003/15. r. 2003– 2004.

KEGA 3/3191/05 Interpretácia elektronického mediálneho textu, r. 2005 – 2007.

VEGA, č. 1/3708/06 Invariantné a personálne fónické charakteristiky akustického rečového signálu a jeho všeobecnolingvistická, komunikačná, semiotická a kontrastívna analýza, r. 2006 – 2008.

VEGA, č. 1/0671/08, Semiotické a sociokultúrne parametre fungovania mediálneho textu, 2008 – 2010.

VEGA, č. 1/0020/08, Univerzálie a typológia v evaluatívnej morfológii – medzijazykový výskum, r. 2008 – 2010.

VEGA, č. 1/0283/09, Syntetická fonologická teória. Súčasný stav a perspektívy. r. 2009 – 2011.

VEGA, č. 1/0938/12, Vlnková (wavelet) analýza akustického rečového signálu. r. 2012 – 2014.

VEGA, č. 1/0094/12, Štandardný priemerný európsky jazyk – výskum európskych jazykov z pohľadu slovotvorby. r. 2012 – 2014.

APVV-0077–11, Audiometrické lingválne testy. r. 2012 – 2015, zodpovedný riešiteľ prof. Ing. Július Zimmermann, CSc.

APVV-15–0492, Rečová audiometria v rómskom jazyku. r. 2016 – 2019, zodpovedný riešiteľ prof. Ing. Július Zimmermann, CSc.

Publications

https://aleph.upjs.sk/…S1KF7T-14692?…

Conferences:

2003
Prešov, Slovakia – Prešovská Univerzita v Prešove – International scientific seminar: O interpretácii mediálneho textu

2006
25 – 28 May, Budapest, Hungary – Hungarian Academy of Sciences: 12th International Morphology Meeting

2008
April, Košice, Slovakia – Pavol Jozef Šafárik University: Culture, Language and Literature across Border Regions

2009
28 – 29 May, Košice, Slovakia – Pavol Jozef Šafárik University: Slovakistika vo všobecnolingvistickej perspektíve

9 – 10 March, Rzeszów, Poland – University of Rzeszów: Galicia English Teachings: Old Pitfalls, Changing Attitudes and New vistas The Second Anglistentag

2010
20 – 22 May, Timisoara, Romania – University of the West Timisoara: 20th Conference on British and American Studies

2012
10 – 12 May, Ljubljana, Slovenia – Ljubljana University: SDAŠ 2012: The Changes in Epochal Paradigms and the Opportunities They Offer for English Studies

26 – 28 August, Košice, Slovakia – Pavol Jozef Šafárik University: Universals and Typology in Word-Formation II

12 – 13 October, Budapest, Hungary – the Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary: Interfaces of English Linguistics 2012

2013
24 – 25 October, Cluj-Napoca, Romania – Babes-Bolyai University: Constructions of Identity 7

14 – 16 November, Lublin, Poland – The John Paul II Catholic University of Lublin: Linguistics Beyond And Within – International Linguistics Conference in Lublin

2014
29 August – 2 September, Košice, Slovakia – Pavol Jozef Šafárik University: 12th ESSE Conference

4 – 5 September, Zlín, Czech Republic – Tomáš Baťa University in Zlín: From Theory to Practice II

23 – 24 October, Košice, Slovakia – Pavol Jozef Šafárik University: Z fonetického a fonologického výskumu slovanských jazykov

2017
21 – 24 September, Ljubljana, Slovenia – University of Ljubljana: 12th Slavic Linguistics Society Annual Meeting

13 December, Košice, Slovakia – Pavol Jozef Šafárik University: scientific seminar Kúzlo zvukov

2018
27 – 30 June, Košice, Slovakia – Pavol Jozef Šafárik University: Word-Formation Theories III / Typology and Universals in Word-Formation

29 August – 2 September, Brno, Czech Republic – Masaryk University: 10th ESSE Conference, seminar co-convenor of the seminar Further Advances in the Study of the Information Structure of Discourse (with prof. Libuše Dušková, Charles University, Prague)

19 – 20 November, Sofia, Bulgaria – St. Kliment Ohridski University of Sofia: Bǎlgaristični ezikovedski četenija

2019
6 – 8 March, Košice, Slovakia – Pavol Jozef Šafárik University: Veda a umenie bez bariér

20 – 22 June, Košice, Slovakia – Pavol Jozef Šafárik University: Anticipation in Consecutive and Simultaneous Cognitive Tasks

Other

co-editor of the SKASE Journal of Theoretical Linguistics

member of the top research team Onomasiology – Word Formation – Typology (OST), principal scientific leader: Prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.

member of LICOLAB (Language, Information, and Communication Laboratory) – a research laboratory at the Faculty of Arts, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia

Calendar of Events

December '2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31