Mgr. Renáta Timková, PhD.

Contact

Address

Department of British and American Studies
Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Arts
Moyzesova 9, 040 01 Košice

E-mail

renata.timkova@upjs.sk

Phone

055/234 72 10

Akademické tituly a hodnosti

Mgr.,PhD.

Štúdium

vyučované predmety: fonetika a fonológia angličtiny, odborný jazyk medicíny

Projekty

VEGA (2002–2004), č.projektu: 1/9338/02, názov projektu: Odborný jazyk a terminológia (spektrum pohľadov), zástupca riešiteľa VEGA (zač.riešenia: 2006), č.projektu: 1/3708/06, názov projektu: Invariantné a personálne fónické charakteristiky akustického rečového signálu a jeho všeobecnolingvistická, komunikačná, semiotická a komtrastívna analýza, (spoluriešiteľ projektu) KEGA (zač.riešenia: 2005), č.projektu: 3/3147/05, názov projektu: Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky a jeho aplikácia na učenie sa, vyučovanie a hodnotenie anglického odborného jazyka medicíny pri rozvíjaní a upevňovaní lingvistických jazykových kompetencií univerzitných učiteľov (riešiteľ projektu)

Calendar of Events

December '2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31