Head of Department

Dr. h. c. Assoc. Prof. Slávka Tomaščíková, PhD.

Head of Department

Professors

Rudolph Sock

Prof. Myroslava Fabian, DrSc.

Prof. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD.

Prof. Dr. Pavel Stekauer, DrSc.

Assoc. Professors

Assoc. Prof. Renáta Gregová, PhD.

Assoc. Prof. Renáta Panocová, PhD.

Assoc. Prof. Soňa Šnircová, PhD.

Tuesday 10.30– 12.00

Dr. h. c. Assoc. Prof. Slávka Tomaščíková, PhD.

Head of Department

Assists. professors

Mgr. Martin Brtko, PhD.

NOVINKA – VYŠLO V JÚNI 2020
SLOVENSKÝ PREKLAD DIELA VÝZNAMNÉHO ŠVAJČIARSKEHO MYSLITEĽA A VIZIONÁRA, KTORÝ MEDZI PRVÝMI ZÁSADNE PRISPEL K REFORME DIVADLA NA ZAČIATKU 20. STOROČIA.

APPIA, Adolphe: Dielo živého umenia. Doslov Denis Bablet. Z francúzštiny preložil Martin Brtko. Bratislava, VEDA 2020, 208 s. ISBN 978–80–224–1810–2.
(Súčasťou publikácie je štúdia BABLET, Denis. Adolphe Appia – umenie, revolta a utópia.)

Mgr. Zuzana Buráková, PhD.

Office Hours Summer Term
Thursdays 9:30–10:30
Fridays 13:00–13:30

Mgr. Petra Filipová, PhD.

Office hours (Summer 2020)
Thursdays 14:30–16:00
Feel free to contact me via e-mail to arrange a meeting.

PhDr. Štefan Franko, PhD.

PhDr. Slávka Janigová, PhD.

Wednesday 11:20 – 11:35
Thursday 9:30 – 10:45

Mgr. Vesna Kalafus Antoniová, PhD.

Katarína Kukučková

Mgr. Martina Martausová, PhD.

PhDr. Mária Paľová, PhD.

Office hours:
Thursday 14.00–15.30

Mgr. Silvia Rosivalová Baučeková, PhD.

Summer Semester 2020
No office hours.
Please send any questions to my email.

Mgr. Július Rozenfeld, PhD.

Tuesday: 10:30–12:00
Office: 117

Mgr. Karin Sabolíková, PhD.

Office hours:
Summer semester 2019/20 :

WEDNESDAY 9:00–10:30
or by appointemet via email.
Room 118

Mgr. Adriana Saboviková, PhD.

Office hours:
Summer semester 2020
Wednesdays: 10.30 – 11.15
Thursdays: 10.30 – 11.30

Room 118

Mgr. Renáta Timková, PhD.

Lecturers

Valentine Bidault

Mgr. Roman Gajdoš

Mgr. Kurt Magsamen

Doctoral Students

Mgr. Lýdia Borková

Mgr. Zuzana Eperješiová

Mgr. Karin Miklossiová

Mgr. Veronika Nogolová

Mgr. Filip Šera

Mgr. Eva Simková

Mgr. Zuzana Solejová

Mgr. Dominika Tóth

Mgr. Jana Trebuňová

Our Former Colleagues

Mgr. Ester Demjanová, PhD.

Mgr. Lýdia Desiatniková, PhD.

Mgr. Lukáš Lukačín, PhD.